Ads Top

Stuurgroep adviseert 45 TWh extra hernieuwbare-elektriciteitsproductie voor verduurzaming industrie

De Stuurgroep Extra Opgave publiceerde deze week haar advies: Complementair ontwikkelen: in balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Daarin stelt de stuurgroep dat een ambitieuze, samenhangende ketenaanpak nodig is, waarbij 45 TWh extra hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 (indicatief zo’n 10 GW wind op zee), met de daarvoor benodigde infrastructuur, nodig zou zijn om 42 TWh industriële elektrificatie mogelijk te maken.

De Stuurgroep is opgericht om te onderzoeken of de in het Klimaatakkoord afgesproken ambitie van 84 TWh in 2030 voldoende is om aan een aanvullende elektriciteitsvraag van industrie en datacenters te voldoen.

De Stuurgroep concludeert in haar advies echter dat op dit moment grote onzekerheden, lange doorlooptijden en wederzijdse afhankelijkheden in de gehele waardeketen van elektriciteitsproductie, transport, opslag en de afname in de industrie, de benodigde verduurzaming belemmeren en dat hierdoor aanzienlijk potentieel in de industrie nu niet gerealiseerd wordt.

De Stuurgroep benadrukt het belang dat de vraag naar elektriciteit vanuit industrie en datacenters (energie-)efficiënt en zo veel mogelijk flexibel wordt vormgegeven, plaatsvindt op de juiste locatie, met oog voor de omgeving en dat de elektriciteitsvraag vanuit industrie en datacenters leidt tot daadwerkelijke CO2-reductie in de waardeketen door de juiste prikkels te geven om hernieuwbare elektriciteit in te kopen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.