Ads Top

Elf nieuwe landen sluiten zich aan bij Europese waterstofbackbone


Vandaag presenteert het European Hydrogen Backbone (EHB) -initiatief een bijgewerkte versie van haar visie voor een speciale waterstoftransportinfrastructuur in heel Europa. De groep stelt een waterstofnetwerk voor van 39.700 km tegen 2040, met een verdere groei naar verwachting na 2040. Dit netwerk verbindt 21 Europese landen.

De vandaag gelanceerde visie volgt op het in juli 2020 gepubliceerde EHB-rapport, dat tot een debat in heel Europa leidde. Dat rapport beschrijft een netwerk van 23.000 km dat tien landen beslaat.

Ongeveer 69 procent van het voorgestelde waterstofnetwerk bestaat uit hergebruikte bestaande aardgasnetten. De resterende 31 procent nieuw aangelegde pijpleidingen zijn nodig om nieuwe afnemers aan te sluiten en bevinden zich in landen met kleine gasnetten, maar met een hoog verwachte toekomstige vraag en aanbod van waterstof.

De bijna 40.000 km voorziene backbone voor 2040 vereist een geschatte totale investering van   43-81 miljard. De investering per kilometer pijpleiding is lager in vergelijking met het EHB-rapport van vorig jaar omdat het vorige rapport alleen kostenschattingen bevatte voor pijpleidingen met een diameter van 48 inch, terwijl in het huidige rapport rekening wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de huidige aardgasinfrastructuur en die van morgen waterstofinfrastructuur bestaat uit kleinere pijpleidingen. Kleinere pijpleidingen zijn goedkoper te hergebruiken en leiden tot iets hogere transportkosten per kilometer.

Het transporteren van waterstof over een afstand van 1.000 km kost gemiddeld € 0,11-0,21 per kg waterstof, waardoor de EHB een kosteneffectieve optie is voor waterstoftransport over lange afstanden.

Samenvatting
• Twaalf Europese gas-TSO's uit elf Europese landen hebben zich aangesloten bij het EHB-initiatief
• EHB-groep presenteert een visie voor een waterstofpijpleidinginfrastructuur van 39.700 km in 21 landen
• Tweederde van het netwerk is gebaseerd op hergebruikte aardgasleidingen
• Lagere investeringskosten per kilometer pijpleiding vergeleken met eerdere inschatting

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.