Ads Top

Delen van een netaansluiting laagdrempeliger door modelovereenkomst Cable Pooling

Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (ook wel ‘cable pooling’ genoemd) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er nu een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt. Deze modelovereenkomst maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische, financiële en technische afspraken te maken. Zo kan meer duurzame energieproductie op het bestaande net worden aangesloten.

De overeenkomst is nu exclusief beschikbaar voor leden van de brancheverenigingen NWEA (wind), Holland Solar (zon) en Energie Samen (energiecoöperaties).  
 
In steeds meer gebieden geven netbeheerders aan dat het net vol is, en worden verzoeken tot een netaansluiting afgewezen. Dat hindert de benodigde groei van lokale opwek van duurzame energie. Het is wachten op netuitbreiding, maar door een aansluiting te delen kan nu al meer duurzame energie op het bestaande net worden aangesloten. Sinds 2020 is het voor windparken en zonneparken toegestaan om een netaansluiting te delen (cable pooling). Vooral de combinatie van een windpark en een zonnepark is optimaal, omdat de stroompieken uit wind en zon zelden gelijktijdig voorkomen.

De modelovereenkomst gaat uit van de situatie dat de partijen die overwegen een aansluiting te delen vanaf ‘nul’ beginnen. In die situatie moeten over veel onderwerpen en voor een heel lange duur afspraken worden gemaakt. Denk wat de onderwerpen betreft onder andere aan de planning, het contracteren met de netbeheerder en het bouwen en beheren van een gemeenschappelijke installatie voor de gedeelde aansluiting. Bij dit alles houdt de modelovereenkomst nadrukkelijk rekening met eisen die belangrijk zijn voor de financierbaarheid van de projecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.