Ads Top

Het ruimtelijk potentieel van zonne-energie in Nederland

Een dezer dagen is het rapport ‘ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland’ gepubliceerd. De resultaten van deze studie, uitgevoerd door TKI Urban Energy en Generation Energy, laten zien dat zonnestroom van Nederlandse bodem ruimtelijk gezien een grote rol kan spelen in onze toekomstige energievoorziening.

Een opgave van 70TWh aan zonnestroom en ook een grotere opgave van 200 TWh aan zonnestroom kan grotendeels ingevuld worden op daken en verharde terreinen in Nederland. Tevens zijn varianten geschetst voor beide opgaves met een meer gebalanceerde verdeling over alle mogelijke terreinen.

Uit deze studie volgt dat er veel keuzeruimte is om invulling te gaven aan de zonnestroomopgave in 2050. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit zouden daken de voorkeur kunnen krijgen, maar voor de gewenste snelheid van implementatie zal gekozen moeten worden om ook op andere oppervlakken in Nederland zonnestroomsystemen te installeren. Door de grote schaal en hoge implementatiesnelheid van grootschalige zonnestroom-projecten in de infrastructuur, op land en op water kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het tijdig behalen van de klimaatdoelstellingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.