Ads Top

Factsheet biedt RES-regio’s richtlijn voor concretiseren plannen

Netbeheer Nederland heeft onlangs een handreiking uitgebracht waarin geduid wordt welke informatie uit een RES gebruikt wordt in de investeringsplannen van de netbeheerders.

De handreiking beschrijft welke mate van concreetheid en zekerheid in de RES nodig is en hoe stappen gezet kunnen worden om tot die concreetheid en zekerheid te komen.

In 30 Nederlandse regio’s worden Regionale Energiestrategieën (RES’en) opgesteld, met als ambitie in 2030 35 TWh aan duurzame opwek op land te realiseren. Om de ambities van regio’s betaalbaar en voor 2030 uitvoerbaar te maken zoeken we in de RES-regio’s samen naar de optimale afweging.

De handreiking schetst, voor alle stappen van het RES-proces hoe de plannen zo concreet mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook als er alleen een ambitie ligt, kan de netbeheerder deze informatie benutten. Hoe concreter (waar komt wat) en zekerder bijvoorbeeld vastgelegd in ruimtelijk beleid) de plannen zijn, hoe beter de netbeheerder rekening kan houden met de informatie. De handreiking is te downloaden op de website van Netbeheer Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.