Ads Top

Energie-Nederland pleit voor forse extra inzet voor de transitie gebouwde omgeving

Energie-Nederland pleit met brede coalitie voor forse extra inzet voor de transitie gebouwde omgeving om de doelen Klimaatakkoord te kunnen halen

Energie-Nederland heeft samen met Bouwend Nederland, Consumentenbond, Natuur & Milieu, Netbeheer Nederland en NVDE een inbreng geschreven voor het Commissiedebat Gebouwde Omgeving op 22 april 2021.

Deze brede coalitie heeft ondanks de verschillende achtergronden een heldere boodschap aan de nieuwe Tweede Kamer voor het versnellen van de transitie in de gebouwde omgeving. Die versnelling is nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen halen.

Kernpunten:

Maak beleid voor de wijkaanpak onder regie van gemeenten én beleid voor een gefaseerde aanpak. Die gefaseerde aanpak kan van collectieven zijn, zoals een energiecoöperatie, of van individuele woningeigenaren;
Zorg voor een langjarig stabiel en robuust instrumentarium van zeker € 1 miljard per jaar;
Investeer voldoende in de benodigde energie-infrastructuren en zeker ook in de opschaling van duurzame warmtebronnen;
Jaag de ontwikkeling van zowel vraag als aanbod aan;
De energietransitie is een banenmotor: zorg voor voldoende vakmensen;
Zet de EU Renovation Wave RRF-fondsen in voor isoleren: snelle CO2-reductie met dank aan de EU.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.