Ads Top

College vraagt raad kaders voor beleid zonneparken in Lelystad vast te stellen

Lelystad wil in 2025 energieneutraal zijn. Naast de bouw van windturbines is ook zonne-energie nodig om uiteindelijk afscheid te kunnen nemen van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat er ruimte nodig is om de benodigde zonne-energie te kunnen produceren.

Het college heeft in overleg met stakeholders kaders voor beleid opgesteld, waarbinnen zonne-energie geproduceerd kan worden en vraagt de raad dat beleid vast te stellen. Lelystad zet daarmee een volgende stap om te komen tot een duurzame stad.

Het gaat daarbij om ruimte voor zonnepanelen o.a. op daken. Maar om de doelstelling 'Energie neutraal in 2025' te kunnen halen is het ook nodig om zonneparken in het buitengebied mogelijk te maken. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging tussen landschap en energieproductie.

Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van zonneparken in het buitengebied is dat deze vanaf de weg niet zichtbaar zijn en daarmee de beleving van het kenmerkende open landschap niet beperken. Uit onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is en dat tegelijkertijd de energiedoelstellingen gehaald kunnen worden. Er zal daarbij veel aandacht voor biodiversiteit zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.