Ads Top

Alliander wil eigen vermogen versterken

De aandeelhouders van netbeheerder Alliander zijn  geïnformeerd over de noodzaak om het eigen vermogen te versterken. Dit is nodig om te kunnen blijven investeren in de energietransitie en de maatschappelijke opdracht van Alliander, om een betrouwbaar net te garanderen, ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen.

De versnelling van de energietransitie leidt tot meer lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit en toename van de elektriciteitsvraag voor huizen, mobiliteit en bedrijven.

Alliander verwacht dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ongeveer 1,2 miljard euro per jaar.  De huidige gereguleerde inkomsten bieden echter onvoldoende ruimte om de noodzakelijke investeringen in de komende jaren te financieren.

De netto omzet van Alliander kwam voor het eerst in het bestaan van Alliander boven de grens van 2 miljard uit (€ 2.009 miljoen, in 2019: € 1.930 miljoen). Het netto resultaat kwam uit op 224 miljoen (2019: € 253 miljoen).

Alliander investeerde 890 miljoen in 2020 (2019: € 834 miljoen), met name door toenemende investeringen in de elektriciteitsnetten door de energietransitie. Het dividend over het boekjaar 2020 is vastgesteld op 93,8 miljoen (2019: € 113,6 miljoen).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.