Ads Top

EU-burgers klaar om energieproducent te worden

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel voerden in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Deep Blue een enquête uit rond de acceptatie van schone energietechnologieën en of burgers er iets voor voelen om zowel consument als producent (prosument) van hernieuwbare energie te worden in hun eigen lokale gemeenschap.

Hieruit blijkt dat minder schadelijke emissies en lagere energiekosten worden gezien als de belangrijkste voordelen hiervan. Verder blijkt dat  potentiële prosumenten wel nood hebben aan transparantie over de kosten en geruststelling over de gevolgen voor gezondheid en veiligheid voordat ze zich zouden aansluiten bij een dergelijk prosument-initiatief.

Het Europese RENAISSANCE project werd opgestart met als doel het delen van hernieuwbare energie te stimuleren en na te gaan hoe zo’n energiegemeenschappen er in de praktijk kunnen uitzien. Het RENAISSANCE Consortium onderzocht het bewustzijn en de verwachtingen van Europese burgers ten aanzien van verschillende bedrijfsmodellen op de energiemarkt. In hoeverre zijn Europeanen zich bewust van de impact die energieproductie heeft op het milieu en de samenleving? Zijn mensen bereid om hun dagelijks energieverbruik aan te passen in functie van de productie, en zouden ze zelf  prosument willen worden)? Wat zijn hun belangrijkste motivaties, en hoe zien ze een ideale energietoekomst? Dit waren  enkele van de belangrijkste onderzoeksvragen.

De enquête werd gehouden onder meer dan 200 verschillende RENAISSANCE-leden, Europese burgers, beleidsmakers en energieproducenten die reeds bij het project betrokken zijn en die hierbij als feedback- en indicatorgroep fungeren. Ondanks de pandemie blijkt uit het onderzoek dat de klimaatverandering voor hen de belangrijkste reden tot bezorgdheid blijft.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.