Ads Top

Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020

De dalende trend van het energieverbruik in ons land heeft zich in 2020 versterkt doorgezet.

Voor het eerst sinds 1992 is het totale energieverbruik onder de 3 000 petajoule uitgekomen. 

Een van de redenen is de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2020 is 44 procent minder vliegtuigkerosine getankt dan in het jaar ervoor. Een dergelijke daling in een jaar is nog nooit eerder waargenomen. De totale hoeveelheid geleverde kerosine kwam op 2 132 kiloton, het laagste niveau sinds 1994. Nederland is een exporteur van kerosine, die vooral aan Duitsland geleverd wordt. De uitvoer van kerosine daalde afgelopen jaar met 27 procent. De productie door Nederlandse raffinaderijen viel met 49 procent terug.

De verkoop van motorbrandstoffen voor het wegverkeer nam sterk af tijdens de lockdowns in 2020. Gemiddeld werd afgelopen jaar 14 procent minder motorbenzine en 12 procent minder diesel verkocht. Het vrachtverkeer rijdt op diesel en werd minder geraakt door de lockdowns. Een uitschieter naar beneden was april, toen de afzet van benzine 41 procent en die van diesel 25 procent lager was dan in april 2019.

De inzet van aardgas bij elektriciteitscentrales is verder toegenomen. Omdat de CO2-prijs in 2020 verder is gestegen, is meer elektriciteit geproduceerd uit aardgas en uit hernieuwbare bronnen dan uit andere conventionele bronnen zoals steenkool. Het verbruik van kolen was in 2020 ruim 33 procent lager dan het jaar ervoor.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.