Ads Top

Genoeg dak, grond en water voor zonnepanelen in Nederland voor de ambities in 2050

Zonnestroom is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen om een CO2-neutrale samenleving te bereiken. Het inpassen van zonnepanelen is een flinke puzzel waar veel over gediscussieerd wordt.

TKI Urban Energy en Generation.Energy hebben uitgezocht welke ruimte we nodig hebben uitgaande van verschillende toekomstscenario’s. De uitkomst is: er is genoeg plek. Hoe je de panelen verdeeld over de daken, weilanden, water of verkeersinfrastructuur is uiteindelijk onderwerp van maatschappelijk gesprek en politieke keuzes.

Een van de, in het onderzoek uitgewerkte, varianten kiest voor 80 procent zon op daken. Dat is natuurlijk alleen realistisch als daar stimulerend beleid op gemaakt wordt en innovatie doorgaat. Want hoe lichter de panelen hoe meer daken geschikt zijn. En als de kosten van zonnestroom dalen, worden ook plekken met minder zon (zoals daken op het noorden) aantrekkelijker.

Verschillende varianten en verschillende categorieën
De meningen verschillen over hoeveel zonnestroom we in Nederland willen uitrollen. Op dit moment komt 8 TWh/jr stroom van zonnepanelen. In 2030 zal dat conform de berekeningen van het PBL (KEV) 23,6 TWh/jr zijn. Voor 2050 zijn er nog geen doelen gesteld maar de ambities lopen uiteen tussen 70 TWh/jr – 200 TWh/jr.

Het rendement neemt tot 2050 naar verwachting flink toe tot 23 procent gemiddeld van alle geïnstalleerde panelen. Dit is een derde hoger dan nu. We berekenen een hoge bezetting van daken (65-80%) omdat er ook lichte panelen verkrijgbaar zullen zijn en we zoveel mogelijk ruimte op daken benutten (ook als je daarmee meer opwekt dan verbruikt). Slimmer puzzelen op de daken rondom bijvoorbeeld schoorstenen maakt dat je meer panelen kwijt kunt dan vaak gedacht. Ook rekent deze studie met een lagere ondergrens voor minimaal benodigde instraling (~500 kWh/(kWp*jr)). Concreet gaat dit om de daken die wat ongunstiger gepositioneerd zijn (Noorddaken).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.