Ads Top

Ook na 2030 flinke groei werkgelegenheid offshore wind

 Met de Wind op Zee routekaart 2030 is bekend hoeveel windenergie we nog bij gaan bouwen tot 2030. En met schattingen van 38-72 GW in 2050 hebben we ook een stip op de horizon voor later. Deze parken moeten echter nog wel door mensen gebouwd en onderhouden worden.

In de working paper ‘Post 2030 offshore wind employment in the Netherlands: first indications of an outlook on direct employment regarding construction and operations & maintenance phases.’ van Erik Knol (Qeam) en Erwin Coolen (ECHT)  voor RVO wordt een eerste visie gegeven op de verwachte ontwikkeling van de arbeidsmarkt hiervoor.

Het onderzoek laat zien dat in de constructiefase er op dit moment vooral veel mensen nodig zijn bij de toeleveranciers. De bulk hiervan ligt bij de turbinefabrikanten. Zij hebben echter geen fabrieken in Nederland staan, waardoor dit weinig directe werkgelegenheid oplevert.

Wel zijn er in Nederland grote spelers op het gebied van funderingen en substations. Deze bedrijven hebben ongeveer 1250 FTE in dienst die deze onderdelen bouwen.

De kans op nieuwe turbinefabrieken na 2030 in Nederland wordt als klein genoemd. De groei in werkgelegenheid in Nederland na 2030 op dit gebied wordt dan ook laag ingeschat. Voor de partijen die nu al actief zijn in Nederland wordt wel een verdubbeling in FTE verwacht na 2030.

In tegenstelling tot het maken van turbines zijn Nederlandse bedrijven wel marktleiders in de bouw van offshore windparken met partijen als Van Oord Offshore Wind en Heerema Marine Contractors. De aantallen werknemers hierbinnen zijn echter wel lager. Tot 2030 zal dit naar verwachting in totaal 430 FTE op jaarbasis opleveren. Deze mensen houden zich onder andere bezig met het installeren van monopiles en turbines, maar ook met het aanleggen van de kabels.

Gezien de voorspelde groei in de uitrol zal ook hierbij na 2030 een groei zijn in de werkgelegenheid. In het onderzoek gaat het naar verwachting om 1.000 FTE op jaarbasis, een ruime verdubbeling t.o.v. het huidige aantal.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.