Ads Top

Meer warmtepompen die werken op buitenlucht

In 2017 werden 80 duizend warmtepompen geïnstalleerd die warmte van de buitenlucht benutten. Dit zijn er 10 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal pompen die verbonden zijn aan verwarmingssystemen op basis van water is sterk gestegen. Buitenluchtwarmte is goed voor ruim 2 procent van het eindverbruik van hernieuwbare energie in 2017. Dit meldt het CBS in de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2017.

Warmte uit de buitenlucht kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen met een warmtepomp. Het principe is hetzelfde als bij pompen die gebruikmaken van bodemwarmte. Eind 2017 waren in Nederland 394 duizend warmtepompen opgesteld die gebruik maken van buitenlucht en 55 duizend die gebruik maken van bodemwarmte.

De meeste warmtepompen die warmte uit de buitenlucht benutten zijn gekoppeld aan luchtverwarmingssystemen, vaak geïntegreerd in koelsystemen (airco’s). Steeds vaker worden warmtepompen met buitenlucht echter gekoppeld aan verwarmingssystemen op basis van water, vooral in woningen.

Zetten we de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de elektriciteitsopwekking voor warmtepompen af tegen de uitstoot die is vermeden doordat er minder aardgas is verstookt, dan valt de balans licht negatief uit. Dat wil zeggen: met de huidige mix van brandstoffen en verbrandingsrendementen waarmee elektriciteit gemaakt wordt, is de CO2-uitstoot iets hoger dan wanneer aardgas gestookt zou zijn in een verwarmingsketel.

De besparing op het verbruik van fossiele energie en de vermeden CO2-uitstoot hangt sterk af van de energieprestatiefactor van warmtepompen. Voor deze factor maakt het CBS gebruik van een vast getal, gebaseerd op een Europees Richtsnoer. Over de gemiddelde energieprestatie van warmtepompen in de praktijk in Nederland is weinig bekend. Cijfers over de besparing op fossiele energie en de vermeden emissie van CO2 zijn dus erg onzeker.

Door gebruik te maken van buitenluchtwarmte hoeft er minder aardgas verstookt te worden voor verwarming van binnenruimten. Daar staat tegenover dat de warmtepompen ook elektriciteit verbruiken die (grotendeels) is opgewekt met fossiele brandstoffen. Per saldo leiden de warmtepompen op buitenlucht tot een besparing op het verbruik van fossiele energie van 900 terajoule (1 terajoule is gelijk aan 1*1015 joule). Dit is 30 procent meer dan in 2016 en twee keer zo veel als in 2015.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.