Ads Top

Gasunie Deutschland met TenneT en Thyssengas aan de slag met grote ‘power-to-gas’ installatie

Gasunie Deutschland maakt vandaag samen met elektriciteitsnetwerkbedrijf TenneT en gastransporteur Thyssengas bekend dat gestart is met de planning van de bouw van een 100 MW power-to-gas-installatie. Met power-to-gas wordt (duurzame) stroom via elektrolyse omgezet in waterstof. Het project draagt de naam ‘Element 1’, dit omdat waterstof het eerste element in het scheikundige systeem is. Het zal bij oplevering, in fasen vanaf 2022, de grootste power-to-gas-installatie in Duitsland zijn.

De pilotinstallatie zal gesitueerd worden in de buurt van een transformatorstation van TenneT in het noorden van Duitsland (Nedersaksen), waar stroom van windmolens op zee samenkomt en verder verdeeld wordt. Op momenten dat er meer windstroom is dan gebruikers nodig hebben, kan de stroom in waterstof worden omgezet. In de vorm van waterstof zijn er dan weer tal van duurzame toepassingen, en kan het bovendien relatief makkelijk worden opgeslagen.

Door via power-to-gas de tijdelijke energie-overschotten van windmolens op te slaan in waterstofvorm krijgt TenneT de beschikking over een belangrijk middel om de flexibiliteit in zijn stroomtransport-systeem te vergroten. Voor beheerders van stroomnetten is het door het steeds toenemende aandeel van weersafhankelijke stroomproductie uit wind en zon een steeds grotere uitdaging om de netten in balans te houden. Omzetting in waterstof biedt dan uitkomst. De groene energie van zee kan dan in gasvorm ingezet worden in de industrie in het Ruhrgebied, in de mobiliteit, of tijdelijk ondergronds worden opgeslagen. Het doel van de drie partners is om vanaf 2022 stapsgewijs groene stroom om te zetten in het groene gas en zodoende ervaring op te doen met power-to-gas op industriële schaal.

Ook in Nederland is Gasunie met tal van waterstofinitiatieven bezig. Onder de naam North Sea Wind Power Hub kijkt Gasunie samen met TenneT, het Deense Energinet.dk en de Rotterdamse Haven naar grootschalige omzetting van windenergie. Hierbij wordt gedacht aan eilanden in de Noordzee (‘power link islands’) waar groene stroom van de uitgestrekte windparken op zee samenkomt en niet alleen via kabels naar land wordt gebracht maar op termijn ook in de vorm van waterstofgas. 

Gasunie heeft in het kader van het klimaatakkoord plannen ingebracht om een landelijk basistransportnet voor waterstof te creëren, grotendeels gebaseerd op hergebruik van het bestaande gastransportnetwerk. Daarmee kunnen de grote industriële centra in Nederland met elkaar worden verbonden. Industrieën gebruiken nu al waterstof, maar zullen voor de verduurzaming van hun hogetemperatuur-processen in de toekomst veel groene waterstof nodig hebben. Ook als schone brandstof voor auto’s, vrachtwagens en bussen is waterstof interessant. In Zeeuws-Vlaanderen is Gasunie Waterstof Services al gestart met een waterstofleiding, gebruikmakend van een bestaande aardgasleiding. In Noord-Nederland is dochter Energystock volop aan de slag met HyStock, waar zonne-energie wordt omgezet in ‘groene’ (duurzame ) waterstof die als duurzame brandstof voor bijvoorbeeld auto’s kan dienen. Ook zijn er vergevorderde plannen voor een power-to-gasinstallatie (‘electrolyser’) in Noord-Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.