Ads Top

Plan voor Zwolse energietransitie als basis voor brede samenwerking

Het college wil de komende jaren grote stappen zetten in het realiseren van een duurzame energievoorziening in Zwolle. De CO2 uitstoot moet fors verminderen en de hoeveelheid schone energie moet flink toenemen. De energietransitie draagt bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad en biedt kansen voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarvoor ligt er nu een plan van aanpak voor de Zwolse energietransitie. Op basis van dit plan kan de samenwerking met de stad verder vorm krijgen

In juli 2017 heeft de raad het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie!’ vastgesteld. Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn.  Als tussenstap op weg naar 2050 is afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat 25% van de totale energievraag op duurzame wijze wordt opgewekt. Het streven is dit zo te realiseren dat er ook sociaaleconomische meerwaarde ontstaat voor de inwoners van Zwolle.

De Zwolse Energiegids is een houvast voor initiatiefnemers en de inwoners van Zwolle bij initiatieven voor grootschalige opwekking.

Monique Schuttenbeld, wethouder energietransitie: “Er is veel te doen, gedurende een flink aantal jaren. En er zijn stevige beslissingen  te nemen. Dit vraagt om een aantrekkelijk perspectief dat mensen in beweging zet. Dat perspectief is er: de energietransitie biedt namelijk veel kansen voor Zwolle. We gaan daarom met volle vaart aan de slag. Door energie niet langer in te kopen, maar zelf op te wekken, blijven geldstromen in de stad en dragen we bij aan een duurzaam Zwolle. We gaan lokaal duurzame energie oogsten uit  bodem, (afval)water, zon, biomassa en wind. Gedeeltelijk grootschalig, gedeeltelijk kleinschalig en steeds zorgvuldig ingepast in onze omgeving.

Er zijn nieuwe manieren van samenwerken en er is een nieuwe rolverdeling nodig tussen inwoners, overheden, bedrijven en instellingen. Gezamenlijk gaan ze de komende jaren een verandering doormaken naar een schone, betaalbare en lokaal gewortelde energievoorziening, waarin iedereen mee kan doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.