Ads Top

Vattenfall maakt vaart met ontwikkeling windparken

Drie windparken op land van Vattenfall hebben onlangs hun definitieve vergunning ontvangen en één windpark ontvangt hem binnenkort. Deze vier windprojecten zijn klaar voor de volgende fase. Hiermee komt na, soms jaren voorbereidingen, flink de vaart in het  windportfolio van het bedrijf. Dit past goed bij de ambitie van Vattenfall om binnen 1 generatie fossielvrij te leven.

De windparken die een stap verder in de goede richting gaan, zijn verspreid over het hele land. Het gaat totaal om 41 windmolens met een vermogen van ongeveer 116 MW goed voor duurzame energie voor 155.000 huishoudens. Een groot aantal van deze projecten is tot stand gekomen samen met de omgeving of met partners. Het gaat om windmolens in windparken A16 in Brabant, windpark Nij Hiddum Houw in Friesland, windpark Jaap Rodenburg II en windpark Windplanblauw (vergunning onderweg) , beiden in Flevoland. Voor deze vier windparken is ook SDE subsidie aangevraagd bij de overheid. Als deze is toegekend kan de aanbesteding voor de windparken starten.

“Dit is een belangrijke stap voor ons. Het is een hele mooie zaak dat alles nu in een stroomversnelling komt”, vertelt Gerard van Oostveen, Directeur Projectontwikkeling Wind op Land bij Vattenfall. “Voor sommige projecten zijn de voorbereidingen al jaren geleden gestart. Dat zijn vaak ook intensieve trajecten waarbij we bij voorkeur zoveel mogelijk samenwerken met lokale initiatiefnemers en de omgeving. Wij zien zelf ook mogelijkheden om in de toekomst te versnellen met wind op land. Vattenfall is bijvoorbeeld een groot voorstander van de aanpak waarbij de overheid grond uitgeeft en marktpartijen de exploitatie op zich nemen. Zoals ook te zien is bij de ontwikkeling van windenergie op zee. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen, versnelt de energietransitie en maken de door de overheid gestelde klimaatdoelen uitvoerbaar en betaalbaar. De overheid heeft de beschikking over veel plekken in Nederland waar niet veel mensen wonen, vaak in de buurt van snelwegen en spoorlijnen. Het is een goede zaak dat het Rijk nu serieus bekijkt hoe we deze in kunnen zetten.”

Maar ook het opstellen van regionale energie strategieën, zoals nu in het Klimaatakkoord besproken wordt, zal kunnen helpen om projecten sneller te realiseren. Dit kan door in een vroeg stadium te bekijken waar wel en waar niet duurzame energie opgewekt kan worden. Samen met de omgeving kan dan vervolgens doorgepakt worden met een passend aanbod aan wind, maar ook zon en eventueel batterijen.

Vattenfall heeft voor de komende jaren verschillende andere windprojecten in Nederland in de pijplijn. Zowel op land als op zee. Op dit moment zijn 2 windparken in aanbouw. Op de Slufterdam openen wij begin 2019 een windpark. In Wieringermeer is de bouw van een van de grootste windparken op land gestart. Er zijn daarnaast 3 windparken waarvan wij de aanbesteding op korte termijn afronden (Haringvliet, Moerdijk en Nieuwe Hemweg).

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het grote windpark op zee Hollandse Kust Zuid 1&2. Dit windpark van 700 MW zal in september 2023 volledig operationeel moeten zijn.

Het huidige windpark Jaap Rodenburg staat vanaf 2000 bij Almere in Flevoland en bestaat uit 10 windmolens van totaal 16.5 MW. Dit windpark zal worden vervangen door 10 windmolens van totaal 24 MW. Waarvan 8 windmolens voor Vattenfall zijn en 2 windmolens voor Almeerse Wind. Dat is een lokaal burger initiatief met wie dit project gezamenlijk wordt ontwikkeld.

Dit nieuwe windpark is een samenwerkingsverband tussen Vattenfall en SwifterwinT een lokale wind vereniging. Het gaat om 61 windmolens van totaal –ongeveer 250 MW en de verwachting is dat dit windpark gebouwd kan worden in 2021. Vattenfall heeft in dit gebied nu 28 windmolens in het buitendijkse windpark Irene Vorrink. Deze windmolens worden vervangen door 24 nieuwe grotere en efficiëntere windmolens waarvan 14 voor Vattenfall.

De 10 windmolens van het windpark Hiddum-Houw in Friesland worden, samen met nog 6 andere molens in de directe omgeving, vervangen door het windpark Nij Hiddum Houw. Dit windpark wordt samen met lokale partner Gooyum – Houw BV gerealiseerd en bestaat uit 9 windmolens waarvan er 3 voor Vattenfall zijn bestemd en één voor bewoners uit de omgeving zelf.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.