Ads Top

Windenergie Hellevoetsluis volledig op Haringvlietdam

De gemeente Hellevoetsluis wil de opgave voor windenergie volledig realiseren op de Haringvlietdam. Uit onderzoek blijkt dat deze locatie geschikt is voor de totaal benodigde 12 MW. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor geen andere locatie op te nemen.

Eerder leek het erop dat op locatie Haringvlietdam slechts 9 MW aan windenergie gerealiseerd kon worden. Een optie was de overige 3 MW op locatie N57 Entree Zuid te realiseren. De weerstand van omwonenden was zo groot, dat de gemeente de locatie heeft terug getrokken. De provincie heeft de gemeente daarop tijd gegeven met een alternatieve locatie te komen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor realisatie van de totale opgave op de Haringvlietdam. Als dit niet zou lukken, dan zou de provincie alsnog de locatie N57 Entree Zuid aanwijzen als locatie voor windenergie.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat dit zowel technisch als maatschappelijk haalbaar is. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten daarom voor de N57 Entree Zuid niet op te nemen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. De locatie Haringvlietdam is al in in december 2017 aangewezen als locatie voor windenergie. Besluitvorming hierover is dus verder niet nodig.

Om geen tijd te verliezen – met het Rijk is afgesproken dat er in 2020 in Zuid-Holland 735,5 MW gerealiseerd moet worden – hebben Gedeputeerde Staten voor de zomer wel de procedure voor de N57 Entree Zuid gestart.

Dat betekent dat zij Provinciale Staten vooruitlopend op de onderzoeksresultaten voorstelden de N57 Entree Zuid aan te wijzen als locatie windenergie. Hierbij was opgenomen dat zij dit voorstel terug zouden trekken als in september uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat 12 MW haalbaar is op locatie voor windenergie Haringvlietdam. Dat is nu het geval.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.