Ads Top

Zes Groninger gemeenten krijgen rijkssubsidie voor aardgasvrije wijken

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Oldambt en Pekela gaan met subsidie van het Rijk woonwijken aardgasvrij maken. De zes gemeenten zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als proeftuinen voor aardgasvrij wonen, als onderdeel van een speciaal rijksprogramma om kennis hierover verder te ontwikkelen en te delen. Er is in totaal 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken in heel Nederland.

De zes gemeenten hebben elk een eigen project:
de gemeente Appingedam gaat aan de slag met warmtepompen op lucht;
de gemeente Delfzijl wil een gemeentedekkend warmtenet creëren vanuit restwarmte van de industrie;
de gemeente Groningen wil 20 volledig elektrische woningen realiseren;
de gemeente Loppersum maakt werk van een warmtenet en de combinatie van warmtepompen en collectieve warmte-koude-opslag-systemen;
de gemeente Oldambt richt zich op biogas;
de gemeente Pekela wil 50 procent op gas besparen.

Voor alle gemeenten in Nederland is een kennis- en leerprogramma opgezet onder regie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Mogelijk wordt er de komende jaren opnieuw een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hierover wordt door het kabinet besloten op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.