Ads Top

Zuid-Holland kiest voor waterstof

De provincie Zuid-Holland neemt een fundamentele stap in het vergroenen van het busvervoer. Voor het eind van dit jaar zullen op Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee de eerste 4 bussen gaan rijden die waterstof als brandstof gebruiken. Een marktverkenning voor de aanschaf van nog eens 20 waterstofbussen is afgerond en de onderhandelingen met mobiliteitsbedrijf Connexxion zijn gaande. Het gebruik van waterstof past in de provinciale ambitie om fossiele brandstoffen in de economie te vervangen door duurzame alternatieven.

Provincies zijn belangrijke concessieverleners voor het openbaar vervoer in Nederland. De twaalf provincies hebben met het Rijk afgesproken dat nieuwe bussen in het openbaar vervoer vanaf 2025 geen schadelijke uitlaatgassen meer zullen uitstoten. In 2030 moeten alle bussen emissievrij zijn. Waterstof is bij uitstek geschikt voor bussen die langere afstanden moeten rijden. Voor de korte afstanden is elektrisch rijden een goede oplossing, terwijl in deze overgangsfase ook veel hybride bussen in bijvoorbeeld het stadsvervoer zijn ingezet.

De inzet van waterstofbussen past in de bredere ambitie van Zuid-Holland om de groene waterstofeconomie te stimuleren. Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, vertelt: “We hebben ons echt gecommitteerd aan de overgang naar schone mobiliteit. Waterstof speelt een belangrijke rol in het vergroenen van al het verkeer en vervoer. Deze bussen zijn een eerste stap in de aanleg van een waterstofinfrastructuur in de provincie.” Het initiatief van de provincie staat niet op zichzelf. Commerciële partijen gaan komende jaren waterstoftankstations openen in onder andere Den Haag en Amsterdam. Ook voor goederenvervoer over het water is het gebruik van waterstof kansrijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.