Ads Top

Liander en Shell sluiten nieuw contract voor vergroenen van netverliezen

Netwerkbedrijf Alliander heeft als streven om in 2023 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. ‘Vergroenen’ van de inkoop van de zogenaamde netverliezen door zijn netbeheerder Liander levert daarbij een significante bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Liander heeft nu met Shell Energy Europe ltd een contract getekend waarmee de komende jaren 11 tot 14 procent wordt vergroend.

CO2-gebruik bij Liander komt vooral door de netverliezen, die ontstaan bij het transport van energie. Liander verbruikt jaarlijks zo'n 1600 gigawattuur aan elektrische energie om de netverliezen te compenseren. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van circa 355.000 huishoudens in Nederland. Vanuit maatschappelijk oogpunt is ervoor gekozen om deze netverliezen op een duurzame manier te compenseren. Dit gebeurt door de aankoop van zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvOs), waarmee de inkoop van elektriciteit vergroend kan worden. Een GvO is het enige bewijs dat elektriciteit ergens op duurzame wijze is opgewekt.

Liander heeft de opdracht gegeven voor de aankoop van GvOs van het in ontwikkeling  zijnde windpark Borssele III en IV (gegund aan Blauwwind consortium: Partners Groep, Royal Dutch Shell, Van Oord, Eneco en Diamond Generation Europe). Shell Energy Europe Ltd neemt zelf 50% van de door Borssele III en IV gegenereerde energie af, van waaruit het GvO’s kan aanbieden aan onder meer Liander. Het nieuwe 10-jarig contract draagt bij aan het verduurzamen van de netverliezen. Liander vergroent op deze manier momenteel circa 40 procent van de netverliezen. Met het nieuwe contract wordt vanaf 2021 nog eens 11 tot 14 procent vergroend.

Naast het vergroenen van inkoop van het netverlies neemt Alliander ook tal van andere maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals de ontwikkeling van eigen energiezuinige locaties, verduurzaming van het wagenpark en inzetten op circulariteit. Het streven is om in 2023 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.