Ads Top

Ruim 4,6 miljoen voor aardgasvrije wijk

De gemeente Eindhoven krijgt 4.650.000,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de wijk ’t Ven aardgasvrij te maken. De wijk ’t Ven is één van de 3 pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.

De opgave in ’t Ven is groot: het aardgasvrij maken van 1.946 woningen en 138 andere gebouwen vóór 2030. Een groot deel van de woningen is van de woningcorporaties ’thuis, Wooninc., Woonbedrijf en Trudo. Woonstichting ’thuis heeft al een begin gemaakt om huizen energiezuiniger te maken door middel van renovatie en gaat hier de komende jaren mee door. Samen met de andere woningcorporaties gaat ze aan de slag met het aardgasvrij maken van haar voorraad. Particuliere woningeigenaren kunnen daarop aanhaken en eventueel profiteren van het feit dat er grote aantallen woningen tegelijk kunnen worden aangepakt.

Omdat ’t Ven aan Meerhoven grenst, deed de gemeente dit jaar onderzoek naar de uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet van Meerhoven naar ‘t Ven. De gemeente levert de duurzame warmte aan het net vanuit haar biomassa-centrale in Meerhoven die gebruik maakt van snoeihout uit de regio. Een warmtenet is een systeem van ondergrondse pijpleidingen waar warm water doorheen stroomt om woningen en andere gebouwen mee te verwarmen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.