Ads Top

Noord-Holland en partners voor aardgasvrije woningen

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal (CO2-neutraal) zijn. Dit betekent onder andere dat we onze huizen en gebouwen aardgasvrij maken en overgaan op duurzame energie. De provincie heeft daarom op 27 september binnen het Warmte & Koude programma voor de Metropoolregio Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend met 37 gemeenten, energiebedrijven en woningcorporaties.

Met deze partijen gaan we de komende 3 jaar forse stappen om (nieuwe) woningen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmtenetten. In 2015 tekenden 25 partijen de eerste samenwerkingsoverkomst, nu zijn dat er 13 meer.

Met de aanleg van deze regionale warmtenetten zullen de komende jaren woningen aardgasvrij verwarmd worden. Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water. Nu worden ook al huizen verwarmd door warmtenetten (stadsverwarming). Dit moeten er veel meer worden. Afgelopen jaar stond de teller op 185.00 woningen die in de Metropoolregio zijn aangesloten op een warmtenet. In 2040 moeten dat 500.000 woningen zijn. Warmtenetten leveren ook warmte aan de glastuinbouw.

De warmtenetten binnen de Metropoolregio worden nu gevoed met warmte vanuit een afvalverbrander of elektriciteitscentrale (Amsterdam, Almere, Amstelveen) of een aparte biomassaketel (Purmerend en Lelystad). Het streven is de warmtenetten te voeden met duurzame warmtebronnen. Dit kan met biomassa (plantenmateriaal), geothermie (warm water uit de aarde), lage temperatuurbronnen zoals aquathermie (warmte uit sloten en meren) en restwarmte vanuit datacenters.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.