Ads Top

Onderzoek biedt optimale strategie voor plaatsen oplaadpunten

Door het gebruik van oplaadpunten voor elektrische auto’s in Nederland te analyseren, heeft een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en ElaadNL nuttige adviezen aan beleidsmakers. Het onderzoek laat zien dat een vraaggestuurde aanpak effectief is in de beginfase, terwijl een strategische uitrolstrategie belangrijker wordt naarmate de gebruikersaantallen toenemen. Het onderzoek is recent gepubliceerd in het tijdschrift Energy Policy.

Het onderzoek is uitgevoerd door Jurjen Helmus (HvA), Jop Spoelstra (Technolution en voorheen ElaadNL), Nazir Refa (ElaadNL), Mike Lees (UvA) en Robert van den Hoed (HvA).  Zij hebben meer dan 1,3 miljoen laadsessies van 1700 oplaadpunten van 2012 tot 2016 in Nederland geanalyseerd om te bepalen welke uitrolstrategie, vraaggestuurd of strategisch, het meest effectief is. De gebruikte dataset, beschikbaar gesteld door EVnetNL, is een van de grootste datasets over oplaadtransacties die op dit moment in de wereld beschikbaar is.

Net als in veel andere landen wordt er in Nederland voornamelijk gewerkt volgens twee verschillende uitrolstrategieën: de vraaggestuurde en de strategische uitrolstrategie. Bij een vraaggestuurde uitrol worden oplaadpunten aangelegd op verzoek van elektrische rijders die een oplaadpunt in de buurt van hun woning of werk aanvragen. Bij een strategische uitrol plaatsen lokale overheden oplaadpunten in de buurt van strategische locaties zoals winkelcentra, toeristische attracties en recreatiegebieden. De openbare oplaadinfrastructuur in Nederland behoort tot de best ontwikkelde ter wereld en kan als voorbeeld dienen voor andere landen. In april 2018 telde Nederland 132.000 elektrische auto's en 15.000 openbare oplaadpunten.

In het onderzoek werd tot in detail bekeken hoe elk oplaadpunt werd gebruikt: het aantal gebruikers, de hoeveelheid afgenomen stroom en de oplaadduur. Het onderzoek laat zien dat een vraaggestuurde aanpak heel effectief is in de beginfase, terwijl de strategische uitrolstrategie belangrijker wordt naarmate de gebruikersaantallen toenemen. De datasets bevatten informatie vanaf de tijd dat er nog niet veel elektrische auto’s in Nederland rondreden. In die periode waren de vraaggestuurde laadpalen het belangrijkste voor elektrisch rijders. Gaandeweg groeide het aantal elektrische auto’s en ook het gebruik van strategisch geplaatste palen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Strategische oplaadpunten vaker overdag worden gebruikt, door meer unieke gebruikers en met gemiddeld kortere connectietijden. Vraaggestuurde laadpalen worden meer door bewoners gebruikt die vaker ´s nachts laden, met gemiddeld hogere connectietijden maar hogere laadvolumes.

In 2020 zullen naar schatting wereldwijd 13 miljoen elektrische auto's rondrijden. De verwachting is dat de verkoop van elektrische auto's tot 2030 elk jaar met 24% zal stijgen. Dat betekent dat overheden over de hele wereld de komende tien jaar forse investeringen zullen moeten doen in hun publieke oplaadinfrastructuur. Welke uitrolstrategie ze daarbij het beste kunnen toepassen is voor beleidsmakers moeilijk te bepalen, omdat er nog maar weinig voorbeelden zijn waarvan ze kunnen leren.  Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam, legt uit: “Er is een samenhang tussen de infrastructuur en de verkoop van elektrische auto's. Zorg je voor voldoende infrastructuur, dan stimuleert dat de verkoop van elektrische auto's. Aan de andere kant is een overschot aan infrastructuur duur en verspilling van schaarse parkeerruimte. Het is dus heel belangrijk om precies te weten hoeveel en op welk moment er moet worden geïnvesteerd in oplaadinfrastructuur.”

Dit onderzoek laat zien dat gegevensanalyse van de openbare oplaadinfrastructuur een belangrijke steun in de rug kan zijn voor beleidsmakers. Hoofdauteur Jurjen Helmus, e-Mobility onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam: “Zonder het verzamelen en analyseren van gegevens zouden beleidsmakers ertoe veroordeeld blijven hun planning 'blind’ te bepalen. Via het IDO-LAAD-project gaan we door met het analyseren van gegevens en het ontwikkelen van computermodellen die beleidsmakers kunnen helpen in de besluitvorming.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.