Ads Top

Alliander verwacht forse toename van het werk aan energienetten

Alliander heeft in de eerste helft van 2018 een resultaat na belastingen van 227 miljoen euro gerealiseerd. Dit is een stijging van 134 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (2017: € 93 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een eenmalige boekwinst van 106 miljoen op de verkoop van dochterbedrijf Allego.

Door de groeiende economie en de energietransitie neemt de vraag naar aansluitingen en bijbehorende netverzwaringen fors toe. Het is een grote uitdaging om al dit werk te realiseren de komende jaren.

Deze maand zijn de contouren zichtbaar geworden van de klimaatafspraken om in Nederland te komen tot een CO2 reductie van 49 procent in 2030. Hierdoor gaat de energievoorziening ingrijpend veranderen. De verwachte toename van zonneweides, windparken, elektrische auto’s en warmtepompen zal vragen om forse aanpassingen aan de elektriciteitsnetten. Alliander probeert met technische innovaties en nieuwe marktmodellen de netinvesteringen te beperken.

Alliander is met steeds meer gemeenten en woningcorporaties in gesprek om met kennis en tools te helpen bij de wijk-voor-wijk aanpak om van het aardgas af te gaan en te kijken naar alternatieve manieren om huizen te verwarmen.

De groeiende vraag naar nieuwe en zwaardere aansluitingen door klanten en de werkzaamheden als gevolg van de energietransitie zorgen ervoor dat de investeringen verder zullen toenemen. In het eerste halfjaar is 302 miljoen (2017: 246 miljoen) geïnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van de energienetten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.