Ads Top

Monitor Wind op Land 2017: Noord-Holland haalt de doelstelling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Monitor Wind op Land 2017 gepubliceerd. RVO bevestigt dat het in Noord-Holland goed gaat met het realiseren van de opgave en dat de verwachting is dat de volledige doelstelling voor 2020 wordt gehaald.

De monitor laat zien dat de provincie Noord-Holland én de provincie Groningen de procedures voor de nieuwe windparken hebben afgerond en dat deze 2 provincies de doelstelling tijdig realiseren.

De monitor geeft de stand van zaken weer tot en met 31 december 2017. Inmiddels heeft de provincie alle definitieve vergunningen verleend voor de nieuwe windparken in Amsterdam, Hollands Kroon en Velsen. De provincie heeft daarmee voldaan aan de afspraken met het Rijk om 685,5 MW te realiseren in 2020.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “Het is een goede zaak dat de taakstelling wordt gehaald. Het zal niet lang meer duren voordat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe windparken starten. Daarnaast zijn we volop bezig met de provinciale omgevings¬visie waarin we de koers uitzetten richting energieneutraliteit in 2050. Per gebied gaan we bepalen wat de ideale energiemix is.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.