Ads Top

Liander werkt mee aan warmtevisie Gemeente Nijmegen

Netbeheerder Liander heeft bijgedragen aan de warmtevisie van de gemeente Nijmegen, die vandaag is verschenen. De visie beschrijft de aanpak van de gemeente om in 2045 aardgasvrij te worden.

De gemeente Nijmegen en Liander hebben samen gekeken naar een planmatige aanpak om van het aardgas af te gaan. Die staat nu in de warmtevisie die de gemeente op papier heeft gezet. Het betreft een plan van aanpak om de bijna tachtigduizend woningen en andere gebouwen van het aardgas af te krijgen. De gemeente heeft Liander gevraagd om tot een complete prioritering per wijk te komen.

Liander heeft de huidige gasnetten inzichtelijk gemaakt in online gaskaarten. Deze gaskaarten laten ook de ouderdom van de gasnetten in de verschillende wijken zien. Leeftijd van de gasnetten, en daarmee de mate waarin deze zijn afgeschreven, is een van de factoren om rekening mee te houden bij de overgang naar een andere energiebron.

Liander heeft bij zijn advies voor een alternatieve energiebron ook de impact hiervan op het elektriciteitsnet meegewogen. Zo vraagt all electric veel meer van het elektriciteitsnet dan de keuze voor een warmtenet. Daarnaast heeft Liander op verzoek van de gemeente alle geplande werkzaamheden in kaart gebracht. Doelstelling is om de maatschappelijke kosten van de omschakeling naar andere energiebronnen zo laag mogelijk te houden.

Het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’ richt zich op de woonwijken waar aardgas wordt gebruikt voor verwarmen en koken. De grote bedrijven en industrie, die samen ongeveer 40 procent van het aardgas in Nijmegen verbruiken, hebben een eigen verantwoordelijkheid in de energietransitie volgens de wet Milieubeheer en vallen, voor zover ze buiten de aangewezen wijken liggen, buiten dit programma. 

De gemeente gaat met Liander, de woningcorporaties, warmtebedrijven en andere partijen samenwerken in het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’. In de wijken worden ook bewoners en andere gebouweigenaren betrokken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.