Ads Top

Netbeheerders onderzoeken toekomst extra hogedruknetten

Regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Enduris onderzoeken met landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) of de extra hogedruknetten in Zuidwest-Nederland, waaronder de ZEBRA gasleiding, onderdeel kunnen worden van het landelijk gastransportnetwerk van GTS. De netten zijn momenteel in eigendom van Enexis Netbeheer, Enduris en ZEBRA Gasnetwerk. De netbeheerders bekijken samen met betrokken klanten of GTS deze netten vanaf medio 2019 kan overnemen en zullen dit ook nog voorleggen aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Extra hogedruknetten zijn door regionale netbeheerders beheerde gastransportnetten met een extra hoog drukniveau van meer dan 16 bar. Via de netten wordt hoogcalorisch gas getransporteerd. Een overdracht van deze netten naar het landelijk gastransportnet kan positief bijdragen aan de Nederlandse gasmarkt en de benutting van het landelijk net. Het komende half jaar zal gekeken worden naar de haalbaarheid van een eventuele overname.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.