Ads Top

Nieuwe gasaansluiting per 1 juli 2018 een uitzondering

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom vervalt voor netbeheerders per 1 juli 2018 de plicht om nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet. Het gaat daarbij om gewone ‘huisaansluitingen’ met een capaciteit van maximaal 40 m³. Liander zal na 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aanleggen voor huizen en gebouwen tenzij er uitzonderingen gelden voor u.

Gemeenten bepalen straks of een netbeheerder een nieuw gebouw mag aansluiten op gas of niet. In principe geldt een aansluitverbod voor nieuwe huizen en gebouwen. Maar gemeenten kunnen een uitzondering maken als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen’ voor een gebied. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de postcodes van deze uitzonderingsgebieden bijhouden in een openbaar register. Netbeheerders nemen vanaf 1 juli dus alleen nog aanvragen voor een nieuwe gasaansluiting in behandeling als de postcode van een nieuw gebouw op de lijst met uitzonderingen staat.

Nieuwe gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd vóór 1 juli, vallen nog onder de oude regels. Hiervoor geldt de check in het register dus niet.

Voor de meeste bestaande gebouwen verandert er niks. Wie een gasaansluiting van 40 m³ of kleiner aanvraagt voor een bestaand pand, kan die krijgen. Maar ook hier geldt weer een uitzondering. Wijken waar al wel een gasnet ligt en die door gemeenten zijn aangewezen als ‘toekomstig gasloos’ krijgen definitief geen gas. Dat geldt óók voor bestaande panden in die wijken.

Wie iets wil laten veranderen aan zijn huidige gasaansuiting, kan zo’n wijziging gewoon blijven aanvragen bij zijn netbeheerder. Het gaat dan om een verplaatsing van de aansluiting of een wijziging van de capaciteit.

De nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet Voortgang Energietransitie (VEt). Dit is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wetswijziging is versneld doorgevoerd na de aardbeving in Zeerijp in januari 2018. Het doel is Nederland helpen om over te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.