Ads Top

Vier keer meer laadpalen in Gelderland en Overijssel

In 43 gemeenten in Gelderland en Overijssel komen 4 keer meer laadpalen. Daardoor komen er 4.500 nieuwe laadpunten in de openbare ruimte. Laders betalen aan de paal 15 cent per kilowatuur, de laagste prijs van Europa. Ook start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe we elektrische auto’s sneller en meer gespreid kunnen laden over de dag op zoveel mogelijk duurzame energie.

De winnaar van de grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van 2018 van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten.

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de provincie Overijssel: ‘De beschikbaarheid van voldoende laadpunten in de openbare ruimte is bepalend voor autobezitters om over te stappen naar elektrische auto’s. Daarom hebben wij dit initiatief genomen, waarbij we de zorg van gemeenten wegnemen.’

Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat: ‘We lopen hiermee voorop in de omslag naar duurzame mobiliteit door minder CO2-uitstoot en een schonere leefomgeving. Met deze toename van het aantal laadpunten wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal’.

De provincies kiezen samen met de netbeheerders Enexis Groep en Alliander voor slim laden. Met slim laden kunnen elektrische auto’s sneller laden als duurzame energie uit zon en wind volop beschikbaar is. Hiermee bereiden we ons voor op het laden van miljoenen elektrische auto’s met duurzame energie. Ook maken we zo goed mogelijk gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Dat draagt bij aan de energietransitie, schonere lucht en minder CO2 uitstoot. We onderzoeken samen met autorijders hoe dit in de praktijk werkt. De 3 jaar durende praktijkproef is wereldwijd het grootste (gedrags)onderzoek naar slim laden.

Harm-Jan Idema, namens de slim laden partners: ’Door meer gespreid over de dag te laden, gebruiken we meer energie uit zon en wind en voorkomen we overbelasting tijdens de drukke uren. De praktijkproef naar slim laden is uniek in omvang en bijzonder met zoveel partijen die daaraan meewerken. Dit onderzoek draagt zo bij aan de energietransitie, schone lucht en minder CO2 uitstoot.’

De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs van Nederland van 15 cent per kWh. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer eenderde van de kosten voor fossiele brandstoffen. Beide provincies ondersteunen met deze aanbesteding gemeenten bij de aanleg van laadpalen voor e-rijders. In totaal gaat het om 2.250 laadpalen met 4.500 laadpunten. In overleg met de deelnemende gemeenten plaatst Ecotap in samenwerking met Allego de laadpalen. E-rijders, die geen eigen oprit hebben en een openbare laadpaal willen aanvragen, kunnen zich al melden via de website van Openbaar Laden. Onderdeel van de aanbesteding is dat Ecotap in samenwerking met Allego in de deelnemende gemeenten 3 jaar lang het exclusieve recht krijgt om laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en deze te exploiteren. Onderdeel van de aanleg is ook dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energie coöperaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.