Ads Top

'Parijsdoelen alleen haalbaar als mondiale investeringen substantieel verschuiven'

Nieuw onderzoek laat zien dan een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius – zoals afgesproken in het Parijs-akkoord. Het gaat vooral om een verschuiving: er moet meer geld worden geïnvesteerd in duurzame energie en energie-efficientie en minder in fossiele brandstoffen. Daarnaast is een toename aan investeringen noodzakelijk.

Dat zijn de voornaamste conclusies van een internationaal team van wetenschappers, onder leiding van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Ook onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkten mee aan de studie, die gepubliceerd wordt in Nature Energy.


Als onderdeel van het Parijs-akkoord uit 2015 hebben veel landen zogeheten Nationally Determined Contributions (NDC’s) opgesteld die de uitstoot van broeikasgas moet verminderen. Dit nieuwe onderzoek toont aan dat de huidige beleidsmaatregelen – zoals de NDC’s – niet voldoende zijn om de investeringsporfotolio’s te doen veranderen. Terwijl dat wel noodzakelijk is voor de energietransitie.

Om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot tussen de 1.5 °C en 2 °C, moeten investeringen in koolstofarme energie en energie-efficiëntie in 2025 al hoger zijn dan de investeringen in fossiele brandstof. Daarna moet dit verschil door blijven groeien.

De onderzoekers berekenden ook de grootte van het gat tussen de investeringen volgens huidig beleid en het benodigde niveau voor koolstofarme energie en energie-efficiëntie. De uitkomst is duidelijk: om de NDC’s van landen te halen is voor 2030 een extra 120 miljard dollar aan investeringen nodig. Een maximale opwarming van 2 °C vraagt om 130 miljard dollar, en een maximale opwarming van 1,5 °C om 480 miljard dollar. Deze extra benodigde investeringen bedragen grofweg een kwart van de totale energie-investeringen die de studie voor die periode voorziet – voor landen als China en India is het ongeveer de helft.


De zes gebruikte modellen – zogeheten integrated assessment models – worden vaak gebruikt om de kosten, mogelijkheden en gevolgen van verschillende energie- en klimaatontwikkelingen te voorspellen voor de midden en lange termijn. Detlef van Vuuren, Harmen-Sytze de Boer en Matthijs Harmsen van de Utrecht Universiteit en PBL hebben deze scenario’s geanalyseerd met het IMAGE-model van het PBL

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.