Ads Top

Klimaatakkoord: gasverbruiker betaalt straks de rekening

In het Klimaatakkoord is de doelstelling om minder CO2 uit te stoten fors aangescherpt; naar 49 procent in 2030. Dat is een stuk hoger dan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs of het huidige Regeerakkoord.

Om deze doelstelling te realiseren, zijn grote investeringen nodig in duurzame energiebronnen, zoals windparken. Mkb en industrie moeten fors investeren in het elektrificeren van installaties of het overstappen op waterstofgas. Hiervoor willen bedrijven een miljardensubsidie.

Maar wie gaat de rekening betalen? Minister Wiebes benadrukte dat de burger niet de dupe mag zijn van de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

Grote vraag die prijsvergelijker Pricewise stelt: hoe realistisch is het dat de consument niet extra gaat betalen? O

Om voor 2050 alle Nederlandse woningen van het gas af te krijgen, stelt het Klimaatakkoord dat de gasbelasting in 2020 met 0,055 euro en vervolgens tegen 2030 met 0,20 euro per kubieke meter omhoog moet.

Om de overstap naar stroom te motiveren, daalt de elektriciteitsbelasting de komende jaren met 0,027 euro per kWh. Deze wijzigingen lijken bovenop de wijzigingen te komen in het huidige Regeerakkoord: een stijging van de gasbelasting met 0,03 euro per kubieke meter gas en een daling van de elektriciteitsbelasting van 0,0072 euro per kWh. Hier tegenover staat de in het Regeerakkoord aangekondigde reductie op de belastingvermindering van 51 euro vanaf 2019. En vervolgens de verhoging van 81 euro naar 2030 in het Klimaatakkoord.

Omgerekend gaat de jaarlijkse gasrekening van een gemiddeld huishouden, met een verbruik van 1.500 m3 gas, omhoog met 408 euro. Dit komt door een stijging van de gasbelasting van 472 naar 880euro in 2030. De jaarlijkse stroomrekening van een gemiddeld huishouden, op basis van 3.500 kWh, daalt in dezelfde periode met 352 euro. Een huishouden dat in 2030 helemaal is overgestapt op stroom, bespaart op basis van een toegenomen stroomverbruik van 10.000 kWh per jaar een bedrag van 710 euro BTW per jaar op de energiebelasting.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Dit is zonder eventuele wijzigingen in een stijgende ODE na 2020, of een mogelijke stijging van de energieprijzen de komende jaren door bijvoorbeeld de toenemende olieprijzen. Ook de netwerkkosten zullen naar verwachting gaan stijgen. Met name voor gas, omdat de totale netwerkkosten door een steeds kleinere groep consumenten gedragen moet worden. Maar ook voor stroom, vanwege de grote ‘druk’ op het net vanwege zonne-energie en elektrische voertuigen. Onze conclusie is dan ook dat de (gas)verbruiker uiteindelijk de rekening gaat betalen. Dat geldt vooral voor mkb en industrie. Maar ook voor de consument. Krijgt de industrie een miljardensubsidie en gaat de ODE nog veel harder omhoog, dan worden ook deze kosten uiteindelijk door de belastingbetaler gedragen. Kortom, het is dus maar de vraag hoe de energierekening er in de komende jaren uit gaat zien en wat het totale effect is van de aangekondigde energiebelastingmaatregelen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.