Ads Top

Nagele dient innovatief energieconcept in voor programma aardgasvrije wijken

Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat vijfhonderd woningen op een innovatieve wijze aardgasvrij maken. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de stimuleringsregeling ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’.  Het plan komt voort uit een initiatief van Coöperatie Energiek Nagele om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een uniek energieconcept en kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

In het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat voor het eind van deze kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken heeft het Rijk € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.

In de jaren ’50 was Nagele het modernste dorp van Europa, ontworpen door de beroemdste architecten van die tijd zoals Rietveld, Van Eyck, Ruys en Bakema. Om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen, heeft de Coöperatie Energiek Nagele een landelijke prijsvraag uitgeschreven om te komen tot vernieuwende en inspirerende oplossingen op het gebied van duurzame energie. Vanwege de rijksmonumentale status van het dorp zijn de mogelijkheden voor verregaande isolatie van de woningen geen optie. De kernoplossing werd gevonden in het opwekken van warmte op de daken van de woningen voor directe verwarming en warmwatervoorziening. De overtollige warmteproductie in de zomer wordt opgeslagen in een centrale seizoensberging van waaruit tijdens de winterperiode de opgeslagen warmte weer wordt onttrokken. De dimensionering van de warmteopwekking op de woningen en de energieopslag worden optimaal afgestemd op de mate waarin de afzonderlijke woningen geïsoleerd kunnen worden. Met dit innovatieve energieconcept kan het dorp binnen 10 jaar gefaseerd van het aardgas af.

Bij ‘gebruikelijke’ aardgasloze oplossingen, zoals grootschalige toepassingen van warmtepompen en zonnepanelen, is er sprake van seizoens-onbalans tussen energievraag en -aanbod waardoor het elektriciteitsnet kritisch wordt belast en verzwaard moet worden. Het grote voordeel van de collectieve hoge temperatuur seizoensberging is dat de energieproductie en het -verbruik in balans is, waardoor er géén netverzwaring nodig is. De zon is de warmtebron voor het systeem en gaat oneindig door, de ultieme duurzame oplossing dus.

Uiterlijk 1 oktober wordt bekend of de gemeente Noordoostpolder de subsidie toegewezen krijgt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.