Ads Top

Steeds meer innovatieve bedrijven in Hotspot Energy Arnhem

Meer dan een verdubbeling van het aantal zonnepanelen op Arnhemse daken. Een uitbreiding van klanten op het warmtenet van zo'n 15 procent. En een toename van het aantal bedrijven in de duurzame energie- en milieutechnologie. Een greep uit de oogst van het programma New energy made in Arnhem, dat in het najaar van 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Maar er liggen ook uitdagingen, zoals het realiseren van meer energiebesparing en het aardgasloos maken van bestaande woningen.

Het aantal zonnepanelen op daken groeide van 12.000 eind 2014 naar 34.000 panelen nu. Daar zit een klein zonneveld bij, op het terrein van stadsboerderij De Korenmaat. Het is de bedoeling dat er de komende jaren meer zonnepanelen op daken en zonnevelden bij komen. De gemeente heeft eerder al zes geschikte locaties voor zonnevelden gevonden. De uitbreiding van het warmtenet bestond voornamelijk uit extra aansluitingen rond het bestaande tracé. Ook nam ook het gebruik van geothermie toe. Daarnaast nam de gemeenteraad recent het besluit tot de bouw van vier windmolens langs de Pleyroute, die schone energie aan zo'n 8.000 huishoudens kunnen leveren.

Arnhem ontwikkelt zich steeds meer tot een Hotspot Energy, met een groeiend aantal bedrijven op het gebied van duurzame energie- en milieutechnologie. Eén op veertien banen in Arnhem is in deze sector, in totaal nu ruim 7.500. Een mooi voorbeeld is het in 2016 opgerichte Clean Mobility Center, dat zich bezighoudt met innovatieve oplossingen in de duurzame mobiliteit.

Op het gebied van duurzame mobiliteit loopt Arnhem voorop. De regio heeft de schoonste openbaar vervoerconcessie van Nederland. Het bestaande trolleynet wordt doorontwikkeld naar een smart trolley grid, waaraan elektrische auto's kunnen opladen met remenergie van trolleybussen. Ook worden de eerste trolleybussen die hele stukken zonder bovenleiding kunnen rijden in 2018 in de dienstregeling opgenomen. En werd In februari van dit jaar werd een waterstoftankstation geopend op Industriepark Kleefse Waard.

De transitie naar een duurzame samenleving is in Arnhem niet alleen een top-down proces. In de pilot Aardgasloze Wijken worden samen met wijkbewoners en de wijkteams Leefomgeving ideeën en mogelijkheden verkend. Op basis daarvan wordt in kaart gebracht welke alternatieve warmteoplossingen ten goede komen aan de wijk. Door lokale oplossingen te kiezen kan de omslag naar aardgasloos wonen voordelen bieden zoals lagere woonlasten, meer comfort of een impuls voor de lokale wijkeconomie.

Op het gebied van energiebesparing moeten nog stappen worden gezet, bij bewoners, bij bedrijven en ook bij het gemeentelijk vastgoed. Weliswaar daalt het energieverbruik licht, terwijl er landelijk een stijging is. Maar om de ambitie van 1,5 procent energiebesparing per jaar, tot 2020 te halen, zijn extra inspanningen nodig. De gemeente zet daarin in op een bewustwordingscampagne en op het adviseren van bewoners en ondernemers die zelf aan de slag willen met energiebesparing (met het Energieloket Midden Gelderland en aanjagers voor wijkinitiatieven voor energiebesparing). Ook zijn er afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over energiebesparing en gaat de gemeente verder met het verduurzamen van haar eigen panden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.