Ads Top

Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) TenneT gestegen naar 478 miljoen euro


De onderliggende omzet van netbeheerder TenneT is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar 1,966 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van vergoedingen die zijn betaald aan producenten van elektriciteit voor het aanpassen van hun elektriciteitsproductie om overbelasting op het net te voorkomen of het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit te handhaven. Omdat deze zogenoemde ‘kosten van systeemdiensten’ worden vergoed op basis van doorbelasting, hebben ze geen effect op het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT). De onderliggende EBIT is gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro, in lijn met de uitbreiding van onze activa in Nederland en Duitsland.

In het eerste halfjaar van 2017 werd er opnieuw flink geïnvesteerd in de verdere versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 750 miljoen euro in deze periode.

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2017 zijn inspanningen op het gebied van Europese energiesamenwerking naar eigen zeggen krachtig voortgezet. De netbeheerder is een samenwerkingsverband aangegaan met zijn Deense tegenhanger Energinet.dk voor de ontwikkeling op de langere termijn van een North Sea Wind Power Hub, die zal bijdragen aan de ontsluiting van betaalbare, grootschalige windenergie op zee. In Duitsland en Nederland werkt TenneT samen met IBM en start-ups sonnen en Vandebron aan de toepassing van blockchain-technologie om decentrale, flexibele elektriciteitsopwekking mogelijk te maken.

Verdere Noordwest-Europese marktintegratie is nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de langere termijn te kunnen behalen. Hiertoe is een consortium opgezet bestaande uit TenneT Nederland, TenneT Duitsland en Energinet, dat naar verwachting zal worden aangevuld met andere partners. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.