Ads Top

Groningen blijft ook na SodM-rapport achter geothermie staan

De Groningse gemeenteraad blijft achter het geothermieproject Warmtestad staan. Ook nu toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert terughoudend te zijn met geothermie in gebieden waar aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning.

De raad hield woensdag 19 juli voorafgaande aan het jaarlijkse Voorjaarsdebat een apart debat over geothermie. Dat was aangevraagd door een groot aantal fracties. Zo kreeg het college van burgemeester de kans nog eens uit te leggen hoe met de risico’s van geothermie bij het Groningse project is omgegaan. Volgens Herman Pieter Ubbens (CDA) kan door het SodM-rapport snel het beeld ontstaan dat het college en ook de gemeenteraad de risico’s van geothermie niet hebben meegewogen.

In juni 2016 ging de gemeenteraad in grote meerderheid akkoord met het geothermieproject. Geothermie moet één van de middelen zijn om Groningen in 2035 energieneutraal en gasloos te maken. Bij geothermie wordt warmte uit grondwater gehaald om huizen te verwarmen. Gas is dan niet meer nodig. Het is de bedoeling om met aardwarmte duizenden huishoudens in Paddepoel en Selwerd van warmte te voorzien. De eerste geothermiebuizen liggen al in de grond, het boren naar het warme water moet nog beginnen.

De raad vindt dat alles gedaan is om de risico’s bij het Groningse geothermieproject tot een minimum te beperken. Er is vertrouwen in het ‘stoplichtsysteem’ TLS. Dat maakt bij het boren ingrijpen mogelijk voordat er voelbare trillingen zijn. “Als er iets mis gaat, stoppen we met boren”, aldus fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie. “Het stoplichtsysteem geeft vertrouwen in geothermie in Groningen”, zei fractievoorzitter Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren.

“Ik heb niet het gevoel dat een blinde vlek ons blind heeft gehouden”, zei Robbert Lammers (Student en Stad). De raad is tevreden hoe het college de gemeenteraad heeft betrokken. ”Er zijn weinig projecten waarbij de raad zo bij de hand is genomen”, constateerde VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. De gemeenteraad heeft zelf een zogeheten expertmeeting georganiseerd. Daarbij lieten raadsleden zich door deskundigen informeren over de risico’s van aardwarmteprojecten.

De raad is verbaasd over het moment van publicatie van het rapport omdat Warmtestad de afgelopen jaren veelvuldig met SodM heeft gesproken. “De handelwijze van SodM is niet netjes en niet gepast”, aldus Jan Pieter Loopstra van de PvdA. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) staat er inhoudelijk ook niets nieuws in het rapport. “In het rapport staan geen risico’s of zorgen in die wij niet hebben besproken of opgelost.” Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen, die vorig jaar als enige raadslid tegen het project stemde, vond dat het SodM-rapport wel degelijk reden voor ongerustheid is.

Een aantal fracties was kritisch over de communicatie over het geothermieproject met de inwoners in Paddepoel en Selwerd. “Na het besluit in juni 2016 voor geothermie bleef het stil”, aldus Wim Koks (SP). “Als je daaraan niet doet, wordt je kwetsbaar.” Maar volgens wethouder Gijsbertsen is er juist uitvoerig gecommuniceerd in de wijken. “Ik ben zelf ook de wijk in geweest.” Hij erkende dat de communicatie wel beter moet.

Gijsbertsen meldde in het debat dat het SodM-rapport vertraging oplevert voor het geothermieproject. “En daar zijn kosten mee gemoeid.” Hij gaat met SodM en de minister in gesprek. “Na de zomer maken we de balans op.” Voor dat moment komen er geen nieuwe, grote investeringen in het project. De gemeenteraad stemde unaniem voor een motie van SP en CDA die het college verzoekt de raad steeds te informeren na alle boormomenten die nog komen (motie 'Vinger aan de aardwarmtepols' van SP en CDA).

Na dit zogeheten interpellatiedebat over geothermie volgde het jaarlijkse Voorjaarsdebat van de gemeenteraad. Dat is een belangrijk debat voor de Gemeentebegroting van 2018. Die begroting wordt later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De basis voor het debat is de Voorjaarsbrief. Daarin vertelt het college van burgemeester en wethouders in hoeverre de ambities uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd en wat de plannen voor het volgende jaar zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.