Ads Top

Ab van der Touw voorzitter Raad van Commissarissen TenneT

Ab van der Touw (62) wordt per 1 juni 2018 de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van TenneT Holding B.V. Hij volgt Aad Veenman op die, na de maximale drie zittingstermijnen, deze functie beëindigt. 

TenneT maakte gedurende het commissariaat van Aad Veenman een sterke groei door en is hem zeer erkentelijk voor zijn inhoudelijke inbreng gedurende deze tijd. Ook het feit dat dhr. Veenman zijn commissaris- en voorzittersrol met een grote en warme betrokkenheid heeft ingevuld, wordt door TenneT erg gewaardeerd.

Tegelijkertijd heet TenneT Ab van der Touw, momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V., van harte welkom. Van der Touw brengt relevante ervaring met zich mee vanuit Siemens dat zich als wereldspeler op de gebieden van elektrotechniek, energiesystemen, elektronica en infrastructuur met dezelfde en vergelijkbare technische én sociaal-economische vraagstukken bezig houdt als TenneT. Verder verwelkomt TenneT zijn kennis van de Duitse politiek, governance en cultuur. Van 2003 tot 2009 was Ab van der Touw als lid van de directie van Siemens Nederland N.V. verantwoordelijk voor de industrie, verkeersinfrastructuur en de olie- en gasmarkt.
Van oktober 2009 tot april 2018 bekleedt hij de functie van CEO Siemens Nederland N.V.

Andere posities die Ab van der Touw momenteel bekleedt zijn: vicevoorzitter van ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW (1 mei 2017), vicevoorzitter van de vereniging FME-CWM (2010), voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden (2016) en president van de Duits-Nederlandse Handelskamer 2014).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.