Ads Top

Gasloos verwarmen door benutten van omgevingswarmte en -koude

Het terugdringen van ons gasverbruik is noodzakelijk om het klimaat te beschermen en om aardbevingen zoals in Groningen te voorkomen. In 2050 moet onze gehele economie van de fossiele brandstoffen af zijn, wil het kabinet. Maar waar halen we de warmte vandaan als er straks geen fossiel gas meer is? Naast duurzame bronnen als zon en wind, bieden warmte en koude in onze directe omgeving talloze kansen.    

In onze omgeving zit veel meer warmte en koude dan we ons realiseren. We beseffen vaak niet hoeveel warmte we dagelijks vanuit onze huizen en kantoren door het riool spoelen. Hetzelfde geldt voor warmte die we via onze industriële processen via de schoorsteen of het afvalwater lozen. 

Om kansen op het gebied van omgevingswarmte en -koude in beeld te brengen, heeft Tauw een online kansenkaart ontwikkeld. Deze brengt niet alleen de warmtebehoefte in kaart, maar ook de hoeveelheid warmte die we in diezelfde omgeving met z’n allen wegspoelen en/of wegblazen. Ook kijkt men of bijvoorbeeld het oppervlaktewater warmte te bieden heeft. Of koude, want door klimaatveranderingen neemt juist de behoefte aan verkoeling steeds verder toe. De kansenkaart maakt vraag en aanbod op lokaal niveau snel inzichtelijk en vormt de basis om samen met de betrokken partijen aan de slag te gaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.