Ads Top

Almere geeft energie!

Almere streeft ernaar in 2022 een energieneutrale stad te zijn. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen. Een energieneutrale stad kunnen we alleen met elkaar bereiken.

Wonen en energie gaan hand in hand. De energierekening is vaak een grote kostenpost in het huishouden. Met energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie valt veel te winnen, niet alleen in de portemonnee, maar ook qua comfort, veiligheid en gezondheid.
Intussen zijn veel Almeerders al bezig met energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Een aantal van hen vormt een netwerk van energieambassadeurs, bewoners die hun ervaring en enthousiasme willen delen met medebewoners. En op die manier hun eigen straat en wijk helpen met energiebesparen.

Op de site almeregeeftenergie.almere.nl vindt u meer meer informatie over wat de gemeente doet om deze doelstelling te behalen en ook wat u zelf kunt doen om energie te besparen.

Martin Wiegertjes is energieambassadeur van de gemeente, is betrokken bij het bewonersplatform Filmwijk en wil als eerste bewoner in Filmwijk zijn woning Nul-Opde-Meter (NOM) maken: “Ik heb de aanvraag voor een duurzaamheidslening bij de gemeente ingediend. Ik ga mijn dak gebruiken om electriciteit en warm water op te wekken met zonnepanelen en zonnecollectoren. Met een warmtepomp erbij kan ik dan helemaal energieneutraal worden. Dus geen energierekening meer. Natuurlijk kost het wat, maar een energieinstallatie bespaart vanaf de eerste dag juist geld. Hiermee hoop ik bovendien andere bewoners te stimuleren om óók te investeren in duurzame energie.”
In Almere staan veel verschillende woningtypen. Welke mogelijke energiemaatregelen kunnen de bewoners zelf nemen om het energiegebruik te verminderen? En om zelf energie op te wekken? Martin Wiegertjes heeft met de werkgoep Energiek van het bewonersplatform Filmwijk een plan gemaakt waarmee de hele Filmwijk verduurzaamd kan worden: het 100Huizenplan. Hij wil van 100 verschillende woningtypen in kaart brengen hoe ze energieneutraal gemaakt kunnen worden. Bewoners die mee doen krijgen een gratis energiescan van hun woning aangeboden. 

“We krijgen voor het 100Huizenplan financiering van de gemeente uit het initiatievenbudget. Onze ambitie om Filmwijk in 2022 energieneutraal te maken sluit heel goed aan bij de ambitie van de gemeente. De gemeenteraad heeft daarom een motie aangenomen om van Filmwijk een proeftuin te maken. Om ons te helpen bij onze plannen hebben we tijdelijk ook een wijkaanjager gekregen”, legt Wiegertjes uit.

Wijkaanjager Roel van Rijnsoever is ook energieambassadeur: “De eerste energiescans worden nu uitgevoerd en bewoners kunnen met dat advies hun eigen woning verduurzamen. En als ambassadeurs van het 100Huizenplan buurtgenoten die in hetzelfde woningtype wonen informeren over energiemaatregelen voor hun woning. Zo spreiden we het over de hele wijk uit. Vier vrijwilligers hebben van het adviesburo dat de energiescans maakt een training gekregen om daarbij te helpen. We kijken wat aan energie wordt gebruikt, wat kan worden bespaard en hoe het resterende gebruik duurzaam opgewekt kan worden.”

“Het energieneutraal maken van mijn woning is een primeur voor het 100Huizenplan”, zegt Wiegertjes: “Als energieambassadeur van de gemeente heb ik een warmtecamera leren gebruiken om energielekken van een woning zichtbaar te maken. Afgelopen winter hebben we tientallen Almeerders geholpen om warmtelekken op te sporen. Ook bij het 100Huizenplan komt dat goed van pas. Ik heb van een woning een warmteopname vóór en een warmteopname ná het plaatsen van een nieuwe en goed geïsoleerde pui gemaakt. De verschillen zie je heel goed. De bewoners konden zo zien dat het een goede beslissing was om de pui te vervangen. En dat helpt hun weer om andere energiemaatregelen te nemen. Bovendien hebben ze minder last van kou in de winter, dús meer wooncomfort.”

De gemeente is samen met het bewonersplatform Filmwijk en TNO in juni een onderzoek gestart in Filmwijk. Alle bewoners van Filmwijk hebben een brief ontvangen met daarin een oproep om een enquête over hun energiegedrag en gebruik in te vullen.

Van Rijsoever: “Het doel van het  onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de factoren die het energiegebruik in huis bepalen. Hiermee wil de gemeente onderzoeken hoe bewoners nog beter te helpen met het verlagen van de energierekening en verduurzamen van energiegebruik.
Bewoners kunnen ook een energieverbuiksmonitor aanvragen. Daarmee kunnen ze dan zelf het energieverbruik eenvoudig bijhouden. Meten is weten, en door te weten hoeveel je verbruikt kun je al gauw tot 10% op het energieverbruik besparen. In ruil daarvoor wil de gemeente de energieverbruiksgegevens gebruiken voor verder onderzoek om bewoners nóg beter te kunnen helpen bij het verlagen van hun energierekening. En Almere energieneutraal te maken”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.