Ads Top

Oproep aan Tweede Kamer: maak werk van energietransitie

De kabinetsformatie duurt lang, maar de energietransitie vraagt om een actieve overheid. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen dinsdag in een oproep aan Tweede Kamerleden. In een petitie vragen zij belemmerende wet- en regelgeving nu aan te passen om de hoognodige energietransitie op gang te houden.

De decentrale overheden zijn al volop bezig met initiatieven voor duurzame energie, maar lopen in de uitvoering tegen belemmeringen aan. Dinsdag overhandigen VNG, IPO en de Unie van Waterschappen een wensenlijst aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken met maatregelen die nu al op een makkelijke manier genomen kunnen worden.

Zo worden nieuwbouwwoningen nog steeds aangesloten op aardgas, terwijl aardgasloze wijken moeten bijdragen aan de energiedoelen. Waterschappen worden onnodig beperkt in de mogelijkheden hun zuiveringsinstallaties duurzame energie te laten leveren. Daarnaast lopen provincies en gemeenten tegen de grenzen aan van het maatschappelijk draagvlak bij duurzame energie. Een nationale publiekscampagne over wat de energietransitie daadwerkelijk gaat beteken voor Nederland is daarom hard nodig.

In maart deden de gemeenten, provincies en waterschappen een aanbod aan het nieuwe kabinet met de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hierin staat beschreven wat de decentrale overheden gaan doen op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Zij vroegen het Rijk hen hierbij te helpen. Dinsdag stellen de koepels dat de Tweede Kamer niet op de formatie moet wachten met het nemen van maatregelen, want dit kost onnodig veel tijd en geld. Dat terwijl de opgaven zeer urgent zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.