Ads Top

Provincie start procedure inpassingsplan voor realisatie vier windturbines in gemeente Staphorst

Gedeputeerde Staten van Overijssel starten de ruimtelijke procedure voor de realisatie van vier nieuwe windturbines in de gemeente Staphorst. De turbines zijn de laatste vier exemplaren die nodig zijn om de provinciale taakstelling voor windenergie uit het Energieakkoord te halen. Tijdens de procedure zal veel aandacht worden besteed aan participatie van bewoners. Het voorkomen of beperken van overlast en compenseren en meeprofiteren van omwonenden speelt daarbij een belangrijke rol. De windturbines moeten uiterlijk in 2020 draaien.

Met de start van de inpassingsprocedure neemt de provincie de rol over van de gemeente Staphorst, die op 6 juni 2017 een besluit nam over windenergie. Hoewel het provinciebestuur waardering heeft voor de bereidheid van het gemeentebestuur om nieuwe windturbines in Staphorst mogelijk te maken, is de verwachting dat de gemeentelijke plannen niet realistisch en uitvoerbaar zijn binnen de gestelde termijn.

De gemeente gaat uit van géén overlast, en 100% profiteren van de lokale samenleving van de opbrengsten van de windturbines. Gedeputeerde Staten verwachten dat inwoners altijd iets zullen merken van de windturbines. Bovendien is het niet realistisch dat binnen de gestelde termijn een lokaal initiatief kan worden gerealiseerd met voldoende investeringskracht.

Bij het opstellen van het provinciale inrichtingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. Ook zal worden gekeken hoe de omgeving door de initiatiefnemers kan worden gecompenseerd voor eventuele overlast, en kan meeprofiteren van de opbrengst. De provincie verwacht daarmee tot voldoende acceptatie van de plannen te komen.

De gezamenlijke provincies hebben in 2013 met het Rijk afgesproken dat er uiterlijk in 2020 6000 Megawatt aan windenergie op land wordt gewonnen. De provincie Overijssel moet hiervan 85,5 Mw leveren. Ongeveer de helft daarvan (17 turbines, 43 Mw) is inmiddels gerealiseerd, en op korte termijn worden er nog windmolens gebouwd in onder meer Ommen en Hardenberg. Om aan de taakstelling te voldoen zijn er meerdere windmolens nodig, waaronder de vier windmolens in Staphorst.

De provincie kijkt naar Staphorst omdat daar verschillende initiatieven zijn ingediend, binnen de door de provincie gereserveerde gebieden voor windenergie (zogeheten kansrijke zoekgebieden). In de gemeente zijn meerdere aanvragen ingediend voor de plaatsing van windmolens. De gemeente had deze aanvragen tot voor kort niet in behandeling genomen. De provincie heeft hierover inmiddels verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.