Ads Top

Windmolens in Apeldoorn?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst in Apeldoorn. Dit staat in het in het ‘Feitenonderzoek windenergie’ dat is gemaakt in opdracht van de raadswerkgroep windmolens. Of er ook windmolens worden geplaatst en zo ja, onder welke voorwaarden, dat is aan de Apeldoornse gemeenteraad. Die houdt in het najaar een maatschappelijk debat hierover.

Op 20 juni 2017 presenteerde de Raadswerkgroep Windenergie het ‘Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn’. Het rapport is te vinden op www.apeldoorn.nl/windenergie.

Een onderzoeksconsortium bestaande uit Wing (Wageningen), Greensolver en E&E, heeft het onderzoek in opdracht van de raadswerkgroep gedaan. In het onderzoek is met behulp van modellen onderzoch.

Hoofdconclusies van het rapport zijn:
Windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 4% energie uit wind te halen worden gerealiseerd.
Tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06% en 5,6% van de oppervlakte van de gemeente.
Het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 windmolens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er 0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk.
Se gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie, hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.