Ads Top

Geen energiekosten voor bewoners appartementencomplex Ellen

Geen energierekening meer voor de bewoners van appartementencomplex aan de Ellen in de wijk Lariks in Assen. Dat is de inzet bij de renovatie van het appartementencomplex. Gedeputeerde Staten staan garant voor de borgstelling van 1,2 miljoen euro.

Het appartementencomplex aan de Ellen in Assen profiteert als eerste in Nederland van een nieuwe financieringsvorm die grootschalige energierenovatie door Verenigingen van Eigenaren mogelijk maakt. De financieringsvorm – het Asser Servicekostenmodel - is ontwikkeld door de provincie Drenthe, de gemeente Assen, de Triodosbank en adviesbureau Segon.
Pilot biedt kansen voor andere VvE’s

De verduurzaming van het appartementencomplex 'Ellen' betreft een pilotproject met een groot opschalingspotentieel voor de rest van Nederland. De gemeente Assen telt circa 600 VvE’s en in Drenthe zijn er totaal 4.500 VvE’s. Investeringen in al deze VvE’s vormen een flinke stimulans voor bouw- en installatiepartijen, financiers en gemeenten die de komende jaren óók werk willen maken van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

In de wijk Lariks staan woningen en appartementen uit de jaren zestig en zeventig met vaak een hoge energierekening. Om te onderzoeken of het technisch, financieel, juridisch en qua draagvlak van de bewoners mogelijk is deze te verduurzamen, is samen met de gemeente Assen een pilot met het appartementencomplex aan de Ellen gestart.

In Nederland is het gebruikelijk dat bij aankoop of verbouwing van een woning de bewoner zelf de lening afsluit. De pilot richt zich op een gebouwgebonden lening, waardoor niet de bewoner, maar de Vereniging van Eigenaren (VvE) de lening aan gaat. Triodos Bank is de eerste bank in Nederland die zo’n lening verstrekt. Deze nieuwe vorm van lenen moet als voorbeeld dienen voor de andere circa 130.000 VvE’s in Nederland.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het beleid van de provincie Drenthe is er op gericht is dat het voor iedereen die in Drenthe woont mogelijk moet zijn om in energiebesparing en opwekken van duurzame energie te investeren. Door verschillende partijen met elkaar te verbinden en lef te tonen, komen we steeds een stapje dichterbij onze ambitie.’

Wethouder duurzaamheid Harmke Vlieg-Kempe: “Duurzaamheid begint bij jezelf, samen dragen we zorg voor de aarde. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente. Met dit project maken we het VvE’s mogelijk om op een betaalbare wijze een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in Assen.”

De provincie heeft als ambitie dat in 2040 iedereen in Drenthe energieneutraal woont. De “Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe” zet zich, samen met meer dan tachtig partners, in om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit leidt uiteindelijk tot een energieneutrale woning voor iedere Drent. Meer informatie: www.energieexpeditiedrenthe.nl

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.