Ads Top

CO₂-prestaties warmtenetten HVC 2016

HVC werkt hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht. Met warmte van HVC hebben inwoners en bedrijven in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht  7.657 ton CO₂-uitstoot vermeden in 2016. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 2.500 auto’s die 20.000 km per jaar rijden.

Duizenden woningen in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht worden de komende jaren voorzien van duurzame warmte. We gaan ‘van gas los’. De toepassing van restwarmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Het aansluiten van woningen en gebouwen, zoals een zorgcentrum, stadion, zwembad of schouwburg, op het warmtenet van HVC betekent een forse verduurzaming. Samen met de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk maakt HVC deze ambitie tastbaar.
Warmtenet Alkmaar meest duurzame warmtenet

HVC sluit het warmtenet in Alkmaar  eind dit jaar aan op de bio-energiecentrale. Dit betekent dat de geleverde warmte volledig groen wordt. Het warmtenet in Alkmaar wordt daarmee het meest duurzame warmtenet van Nederland. 

In 2016 is het warmtenet in Dordrecht verder uitgebreid naar de binnenstad met als doel bestaande woningen en gebouwen aan te sluiten. Het warmtenet wordt dit jaar aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC. De aansluiting betekent in eerste instantie een forse verduurzaming voor Dordrecht. Het komende jaar worden de mogelijkheden en de haalbaarheid voor een warmtenet in ook de andere Drechtsteden onderzocht en getoetst. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte (aardwarmte) en het benutten van restwarmte. De regio Drechtsteden biedt veel potentie om koploper te worden in een meer duurzame warmtevoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.