Ads Top

Alliander: operationeel resultaat en investeringen stabiel

Het resultaat na belastingen van netbeheerder Alliander daalde van 232 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2016 naar 93 miljoen in de eerste helft van 2017. Die daling is geheel toe te schrijven aan het wegvallen van de boekwinst van 176 miljoen in 2016 vanwege de verkoop van Endinet.

Exclusief bijzondere posten is het nettoresultaat in het eerste half jaar van 2017 30 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Dit is met name het gevolg van een eenmalige vergoeding van precariokosten uit voorgaande jaren.

De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2017 zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 gestegen met 61 miljoen naar 909 miljoen euro.

Als gevolg van de aantrekkende economie, waardoor er weer volop gebouwd en ontwikkeld wordt, en door de versnelling van de energietransitie kreeg Alliander in de eerste helft van 2017 aanzienlijk meer verzoeken van klanten voor aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Momenteel heeft Alliander ruim 150 extra vacatures voor technici. Verder lopen er al geruime tijd wervingscampagnes om technisch gekwalificeerde vrouwen en mannen te wijzen op de aantrekkelijke en uitdagende carrièrekansen die een netwerkbedrijf biedt. Ook zijn er initiatieven om nieuwe technici op een veilige manier versneld op te leiden of om te scholen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.