Ads Top

Kabinet blijft techniek voor afvang en opslag broeikasgassen stimuleren

De energiebedrijven Uniper en ENGIE  hebben de minister van Economische Zaken laten weten zich met ingang van 15 september van dit jaar terug te trekken uit het project ROAD. Dit heeft minister Henk Kamp de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten. Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject, afgekort ROAD, is een initiatief van ENGIE en Uniper en beoogt om bij één van de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte een grootschalig demonstratieproject voor de afvang en opslag van CO2 onder zee te realiseren.

Minister Henk Kamp: “Op dit moment is  6% van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Dat betekent echter ook dat dat we ruim 80% van de energie die we gebruiken de komende jaren nog afkomstig is van fossiele brandstoffen. Dit gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Naast het stimuleren van duurzame energie, zet het kabinet daarom ook in op het reduceren en opvangen van CO2. Het kabinet acht deze ontwikkeling onmisbaar voor het realiseren van de klimaatdoelen. Het is daarom van belang de ontwikkeling van de opvang en opslag van CO2, ook wel CCS genoemd, te blijven stimuleren. Hiervoor zijn grootschalige demo-projecten nodig. Ik betreur het dan ook dat Uniper en ENGIE hebben aangegeven zich per 15 september van dit jaar terug te trekken uit dit demonstratieproject.. Maar de inspanningen rond het ontwikkelen van CCS gaan onverminderd door.”De minister vervolgt: “De periode tot 15 september zal gebruikt worden om alternatieven te inventariseren. Dit zal voornamelijk door het Havenbedrijf Rotterdam worden gedaan. Wanneer Uniper en ENGIE zich per 15 september officieel terugtrekken, zal gekeken worden of juridische stappen gezet kunnen worden om eventueel te veel betaalde subsidie terug te vorderen.”

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt meer duurzame energie op te wekken en energie te besparen, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Door het behalen van alle doelen uit het Energieakkoord wordt ruim vier miljoen ton minder CO2 uitgestoten dan in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 werd voorzien. De NEV wordt jaarlijks uitgegeven door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Als gevolg van het behalen van de doelen uit het Energieakkoord zal de broeikasgasuitstoot in Nederland in 2020 met 25 %  zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Hiermee wordt voldaan aan het Urgenda-vonnis. Het terugtrekken van ENGIE en Uniper uit ROAD verandert daar niets aan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.