Ads Top

Alliander voltooit glasvezelnetwerk

Alliander heeft haar glasvezelnetwerk voltooid. In vier jaar tijd is het koperen telecomnetwerk van zo’n 5.600 kilometer vervangen door een modern en toekomstvast glasvezelnetwerk, een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van de energienetten. Dankzij digitalisering van het netwerk kan veel meer informatie vanuit de stations verkregen worden, zijn de stations op afstand te monitoren, te besturen en zijn storingen sneller te achterhalen en te verhelpen.

Alliander bereidt zich voor op de energievoorziening van de toekomst. Zo vragen het toenemende gebruik van elektriciteit en opwek op steeds meer plekken om slimme, efficiënte oplossingen voor het beheer van de energienetten.

Het beheer van de energienetten vraagt om steeds meer informatie over deze netten. Zo worden de elektriciteits- en gasnetten met sensoren slimmer en op afstand bestuurbaar gemaakt. Deze digitalisering van de energienetten betekent dat steeds meer data vanuit verschillende locaties getransporteerd moet worden. Goede en betrouwbare datacommunicatie is hierbij essentieel.
Het eigen telecomnet van Alliander bestaat uit een vast en een draadloos netwerk. Het vaste netwerk bestond voorheen uit koper en is nu vervangen door een modern en toekomstvast glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk is aangelegd ten behoeve van de communicatie tussen de bedrijfsvoeringscentra in Haarlem en Arnhem en de circa 300 onder-, schakel- en regelstations. Daarnaast ontsluit het netwerk ook onze datacenters en verschillende Alliander kantoorlocaties.

Het glasvezelnetwerk in het Liander verzorgingsgebied (Gelderland, Flevoland, Friesland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland) is 5.600 kilometer. 1.600 kilometer hiervan is in bezit van Alliander Telecom, de overige 4.000 kilometer worden gehuurd van derden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.