Ads Top

Staatssecretaris Mansveld roept bedrijven op klimaatverantwoordelijkheid te nemen

Tijdens de Climate & Business klimaatconferentie in Parijs gaat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bestuurders van multinationals en Nederlandse bedrijven oproepen een samenwerkingsverband te vormen om te werken aan klimaatoplossingen. Op een discussiebijeenkomst vandaag noemt ze de inzet van het bedrijfsleven onmisbaar om de economie en samenleving weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

’We kunnen de uitdagingen van klimaatverandering alleen goed te lijf gaan als iedereen meedoet. Oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en ons te wapenen tegen de gevolgen ervan (adaptatie) zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van wereldleiders of overheden, daar is ieders inzet voor nodig. Grote bedrijven die werk willen maken van klimaat bereiken meer door hun kennis en innovatie delen. Die bedrijven moeten elkaar opzoeken en een sterke klimaatalliantie vormen zodat ze meer waardevolle kennis gaan uitwisselen, zoals technieken om duurzamer met grondstoffen om te gaan en innovaties voor het opslaan van zonne- en windenergie,’ aldus Mansveld.
Deze oproep om samen te werken is daarmee ook een reactie op een open brief van de topmannen van 43 multinationals, waaronder de Nederlandse bedrijven Unilever, ING, AkzoNobel en DSM. In april drongen zij er bij wereldleiders op aan om in actie te komen tegen klimaatverandering.

In Parijs benadrukte staatssecretaris Mansveld ook dat Nederland beschikt over kennis en innovatie om de klimaatuitdagingen aan te gaan: ‘Nederland heeft concrete ervaring om klimaatverandering aan te pakken en ons te beschermen tegen de gevolgen ervan. We worden uitgedaagd om met extremer weer en de stijgende zeespiegel om te gaan. Nederlandse bedrijven en sectoren hebben daar concrete oplossingen voor, van landbouw tot ICT en van transport tot energie. Ik werk aan een Nationale Adaptatiestrategie om de risico’s aan te pakken en zo ons land en de Nederlanders te beschermen. Ook hier is samenwerking onmisbaar om resultaat te bereiken, want ik doe dit samen met steden, regio’s, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hetzelfde gevoel voor urgentie uitspreken.’

Verduurzaming van de transportsector leidt tot een forse afname van broeikasgassen die grote invloed hebben op klimaatverandering, omdat wereldwijd 25 procent van alle broeikasgassen gerelateerd is aan transport. Omdat Nederland als koploper wordt gezien met initiatieven voor schoner verkeer en vervoer, heeft Frankrijk gevraagd bij de klimaatconferentie in december onze aanpak als voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld. Nederlandse initatieven zoals zero-emissie stadslogistiek, stimulering van biokerosine in de luchtvaart en de inzet op schonere brandstoffen in de scheepvaart worden door Nederland bij de klimaattop uitgelicht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.