Ads Top

Tender Duurzaamheid Amsterdam geopend

Maandag 18 mei is de inschrijving gestart voor een tender Duurzaamheid. Binnen deze tender kunnen bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen tot 13 juli projectvoorstellen indienen voor een lening. De lening heeft een vaste rente van 1,99 procent en een looptijd van maximaal 15 jaar.

Een tender is de procedure waarmee de leningen worden verstrekt door de gemeente. Per tenderronde is een vast bedrag beschikbaar en worden specifieke voorwaarden opgesteld. De ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden. Als er meer aanvragen zijn dan financiële ruimte, vallen de aanvragen die het minst goed scoren als eerste af.

De voorwaarden en het aanvraagformulier voor de tender zijn te vinden op www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds. De totaal beschikbare financieringsruimte voor deze tenderronde Duurzaamheid is € 1.000.000. Per aanvraag is de minimale financiering € 40.000 en de maximale financiering € 500.000.

Op woensdag 22 april 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 3 miljoen euro voor het verstrekken van leningen aan duurzame initiatieven in de stad. De gemeente zal de komende maanden een aantal tenders organiseren om deze drie miljoen aan leningen te verstrekken. Hiervan is de tenderronde die op 18 mei is gestart de eerste.

Doelstelling is om, door middel van het verstrekken van leningen tegen een lage rente, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen te stimuleren om zelf en samen initiatieven te nemen die bijdragen aan een duurzame energievoorziening en een gezonde leefomgeving in Amsterdam. In het bijzonder gaat het om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, energie-efficiency en verbetering van de luchtkwaliteit.

De tenders voor de komende maanden zijn een opmaat naar het nieuwe Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is momenteel in ontwikkeling. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het najaar een besluit over de inrichting van het fonds: welke vormen van financiering er precies komen voor de verschillende duurzaamheidsopgaven van particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Amsterdam investeert al langer in duurzame initiatieven in de stad. In de laatste tenderronde vanuit het voormalige Amsterdams Investeringsfonds zijn de onderstaande vijf duurzame projecten gefinancierd. Gezamenlijk zullen deze projecten bijna 12,3 miljoen kg CO2 reduceren de komende 15 jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.