Ads Top

Regels duurzame energie Amsterdam versoepeld

Het Amsterdamse college maakte donderdag 7 mei 2015 in twee bestuurlijke reacties bekend regels aan te passen of zelfs te schrappen als deze onnodig de overgang naar duurzame energie in de weg zitten.

Zo wordt het makkelijker om in de delen van Amsterdam met een beschermd stadsgezicht zonnepanelen op daken te plaatsen. Tot nu toe liet de Welstandsnota dat slechts beperkt toe met de vuistregel dat er hooguit op 30% van een dak zonnepanelen mochten worden geplaatst. Deze regel wordt afgeschaft, waardoor er veel meer ruimte beschikbaar komt voor zonne-energie in de stad. Het gemeenteraadslid Bosman stelde de aanpassing van de Welstandsnota voor bij de behandeling van de begroting van 2015.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Als regels duurzaamheid in de weg zitten, gaan we kijken of we ze kunnen aanpassen of afschaffen. We moeten niet bang zijn voor alle initiatieven die er zijn om Amsterdam duurzamer te maken, en de overheid moet dan ook geen belemmerende partij zijn. Dat geldt voor de gemeente, maar ook voor Den Haag.’

De gemeente voert daarom ook een lobby richting het Rijk ten behoeve van energie-coöperaties, warmtenetwerken en voor het afschaffen van regels die hergebruik van afval in de weg zitten. Dit staat in de reactie op het Initiatiefvoorstel ‘Minder regels voor duurzame energie’ van de raadsleden Bosman, Toonk en Bakker. In dezelfde reactie kondigt de gemeente onder meer aan te gaan onderzoeken of vergunningaanvragen voor duurzame ingrepen aan monumenten goedkoper kunnen worden gemaakt en Energieleningen voor meer huiseigenaren beschikbaar te maken.

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20 procent meer duurzame energie en 20 proceny minder energiegebruik. Dit staat in de Agenda Duurzaamheid, de agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.