Ads Top

Windpark Wieringermeer verkrijgt vergunningen

Windpark Wieringermeer heeft vandaag vergunningen verkregen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder. Tegelijkertijd hebben de ministeries van EZ en I&M het Rijksinpassingsplan vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan het windpark, dat schone stroom gaat leveren voor 280.000 huishoudens.

"Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke stap voor ons als initiatiefnemers en voor windenergie in Nederland," aldus Gerard van Oostveen, projectdirecteur namens Nuon. "Met deze vergunningen in de hand kunnen we subsidie voor het project aanvragen en de financiering voorbereiden voor de bijna honderd molens, goed voor de jaarlijkse productie van bijna een miljoen MWh windenergie." Naar verwachting zal het project een investering vergen van 400 á 500 miljoen euro.

Ook Jaap Bond, voorzitter van de Stuurgroep van het project, is tevreden: "Dit is een prachtig voorbeeld hoe overheid en bedrijfsleven samen een windproject tot stand kunnen brengen. Bovendien draagt het park substantieel bij aan de Noord-Hollandse taakstelling voor wind op land. De omgeving wordt nauw betrokken bij het plan. Ook dat is een goede zaak." Wethouder Groot van de gemeente Hollands Kroon is ook tevreden met het resultaat: "Windpark Wieringermeer geeft ons de mogelijkheid om de verspreid opgestelde solitaire windmolens in de polder te herstructureren. Hierdoor ontstaat er weer een open polderlandschap en verdwijnt het onrustige beeld."

De belangrijkste wijziging in het Rijksinpassingsplan ten opzichte van het ontwerp dat eind vorig jaar ter inzage is gelegd, is de inkorting van de paralleldraaitermijn. In het ontwerp stond dat de solitaire molens van Windcollectief Wieringermeer nog zeven jaar windenergie konden produceren na oplevering van het nieuwe windpark. Die termijn is teruggebracht naar vijf jaar.

De vaststelling van het Rijksinpassingsplan is de voorlaatste stap op weg naar de constructie van het windpark: vergunningen en inpassingsplan staan nu zes weken open voor beroep en bezwaar bij de Raad van State. De Raad van State heeft vervolgens zes maanden om tot een uitspraak te komen. Bij een positieve uitspraak van de Raad van State worden de vergunningen onherroepelijk.

Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd zal worden.
De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.